Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorSalmenautio, Marjo
dc.date.accessioned2018-05-24T10:05:02Z
dc.date.available2018-05-24T10:05:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58081
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Salmenautio, M. 2018. Nuorten itsensä määrittelemät liikkujatyypit ja välituntiaktiivisuus. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 63 s., 7 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pystyvätkö erään Liikkuvan koulun 7.–9. luokkalaiset nuoret määrittelemään itsensä johonkin liikkujatyyppiin (Jaana Kari 2016) ja onko tämän määritelmän teko helppoa. Lisäksi selvitettiin miten itsemääritelty liikkujatyyppi on yhteydessä liikunnan harrastamiseen ja välituntiaktiivisuuteen. Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 66 (81,5 %) pystyi määrittelemään itsensä johonkin liikkujatyyppiin. Oppilaista kaikkiaan 53 (65,4 %) koki liikkujatyypin määrittelyn helpoksi tai melko helpoksi. Aineistosta löytyi kaikkia liikkujatyyppejä sekä ”En osaa sanoa” -ryhmä, joka oli liikkujatyyppien joukossa kolmanneksi suurin ryhmä. Tässä tutkimuksessa liikunnan harrastamisen syissä löydettiin tilastollisesti merkitseviä eroja liikkujatyyppiryhmien väliltä. Liikkuminen välitunneilla näytti olevan yleisesti ottaen vähäistä. Välituntiaktiivisuuden ja liikkujatyyppien välillä ei tässä tutkimuksessa löydetty yhteyttä. Eroja välituntiliikkumisen syissä löydettiin liikkujatyyppiryhmien väliltä neljän eri syyn kohdalta. Erityisesti ”Hauskanpito” -syy näytti lisäävän useampien liikkujatyyppien välituntiliikkumista. Kuitenkaan ”En osaa sanoa” -ryhmälle hauskanpito ei näyttänyt olevan välituntiliikkumiseen vaikuttava syy. Tämän tutkimuksen perusteella liikkujatyypitystä voidaan käyttää nuorilla. Kattavia johtopäätöksiä ei voida tehdä tämän tutkimuksen pohjalta siitä, että mitkä syyt lisäisivät eri liikkujatyyppien välituntiliikkumista. Oppilaiden välituntiliikuntaan aktivoimisessa huomio kannattaa kiinnittää liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tärkeää olisi kuitenkin huomioida toiminnan toteuttamisessa ja erityisesti välituntiliikunnan edistämisessä eri liikkujatyypit. Asiasanat: liikkujatyypit, liikuntasuhde, välituntiaktiivisuus, välituntiliikkumisen syytfi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikkujatyypit
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.othervälituntiaktiivisuus
dc.subject.othervälituntiliikkumisen syyt
dc.titleNuorten itsensä määrittelemät liikkujatyypit ja välituntiaktiivisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805242745
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysovälitunnit
dc.subject.ysokouluikäiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record