Show simple item record

dc.contributor.authorAalto, Auli
dc.date.accessioned2018-04-25T09:49:55Z
dc.date.available2018-04-25T09:49:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869460
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57749
dc.description.abstractJulkishallinnon ICT-hankkeet ovat surullisen kuuluisia huonosta onnistumisprosentistaan ja erityisesti laajoissa hankkeissa voidaan tunnistaa erilaisia ongelmakohtia, kuten heikko jatkuvuuden hallinta, raskas etukäteissuunnittelu, huono tilaaja-toimittaja suhde sekä huono vaatimusten hallinta. Haasteisiin on pyritty vastaamaan omaksumalla projektinomainen kehitys ja JulkICT- strategian mukainen ketterä kehitys julkishallinnon ohjelmistokehityshankkeissa. Ketterä kehitys tarjoaa keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseen sekä palveluiden nopeampaan käyttöönottoon ja konkreettisen hyödyn tuottamiseen. Ketterien menetelmien käyttöönotto ei kuitenkaan ole mutkatonta ja usein menetelmät nähdään vain työkaluina, joita käytetään hankkeen aikana pohtimatta sen enempää mitä menetelmän käyttäminen vaatii hankeorganisaatiolta. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää miten ketterä kehitys soveltuu erityisesti valtakunnallisiin julkishallinnon ICT-hankkeisiin. Tutkielma koostuu menetelmällisesti kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osuudesta. Kirjallisuuskatsauksessa luodaan teoreettinen pohja tutkimukselle määrittelemällä mitä onnistumisen tekijöitä ketterän kehityksen hankkeille voidaan tunnistaa. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan tapaustutkimuksena 2000-luvulla toteutettuun julkishallinnon hankkeeseen. Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Tavoitteena on selvittää mitä onnistumisen tekijöitä haastateltavat tunnistavat tapaustutkimuksen hankkeessa olleen ja onko ketterä menetelmä soveltunut kyseessä olevaan hankkeeseen. Tutkimuksen tuloksista toivotaan käytännön hyötyä tilanteisiin, jolloin pohditaan onko ketterän kehityksen menetelmä sopiva ja mitä menetelmän käyttäminen vaatii hankeorganisaatiolta.fi
dc.description.abstractPublic administration ICT projects are sadly famous for their poor success rate and the challenges have been addressed by adopting project-oriented development and agile methods in public sector software development projects. Especially in large scale projects one can identify different challenges such as poor continuity management, heavy pre-planning, poor customer-supplier relationship, and poor management of requirements. Agile development provides ways to solve these problems and speed up the implementation of services and deliver tangible benefts. Using agile methods is not straightforward and often the methods are seen only as tools which are used during the project, without considering what does it required from the project management. The purpose of this thesis is to fnd out how agile developments are particularly suitable for large public sector ICT projects. This dissertation consists two parts, a literature review and an empirical part. The literature review creates the theoretical basis for research by defning what success factors for agile development projects can be identifed. The empirical part of the research is carried out as a case study for a public administration project carried out in the 21st century. The research method is a qualitative interview study. The aim is to fnd out what success factors the interviewee recognizes in the case study project and whether the agile method is suitable for the project in question. The results of this research are expected to be practical for situations where organizations consider whether the agility development method is appropriate and what the method requires.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherketterä kehitys
dc.titleKetterä kehitys julkishallinnon ICT-hankkeissa : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804252360
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2018-04-25T09:49:55Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojulkinen hallinto
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record