Show simple item record

dc.contributor.advisorUusitalo, Roope
dc.contributor.authorTornberg, Kalle
dc.date.accessioned2018-04-20T12:33:52Z
dc.date.available2018-04-20T12:33:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869159
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57713
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten työmarkkinoiden polarisoitumista ja sen yhteyttä kokopäivätoimisten palkansaajien palkkajakauman, keskipalkan ja palkkaerojen kehitykseen Suomessa vuosina 1990—2010. Työmarkkinoiden polarisoituminen, eli korkea- ja matalapalkkaisten ammattien työosuuksien kasvu keskipalkkaisten ammattien kustannuksella, on kehittyneissä läntisissä talouksissa laajalti havaittu ilmiö. Tämä tutkimus osoittaa, että myös suomalaisilla työmarkkinoilla on havaittavissa polarisoitumista sekä palkkarakennetilastolla mitattuna vuosina 2005—2015 että tulonjakotilastolla mitattuna vuosina 1990—1995 ja 2001—2010. Työosuuksien kasvu rajautuu 2000-luvulla lähes yksinomaan vähärutiinisiin kognitiivisiin tai manuaalisiin työtehtäviin. Sen sijaan merkittävä osa ammateista, joissa työosuuksien havaitaan laskeneen, voidaan luokitella rutiininomaisiin manuaalisiin tai kognitiivisiin tehtäviin. DFL-uudelleenpainotusmenetelmällä ja tulonjakotilaston palveluaineistolla suoritettu analyysi osoittaa, että työmarkkinoiden polarisaatio on yhteydessä kokopäivätoimisten palkansaajien palkkajakauman hajaantumiseen sekä keskipalkan ja palkkaerojen kasvuun 1990- ja 2000-luvulla. Mikäli työmarkkinoiden ammattirakenne olisi säilynyt vuoden 2001 (1990) tasolla, olisi vuonna 2010 (2000) kokopäivätoimisten palkansaajien kuukausipalkka ollut keskimäärin noin 150 (80) euroa matalampi ja palkkaeroja mittaava Gini-kerroin noin 1,2 (0,7) yksikköä matalampi toteutuneeseen kehitykseen verrattuna. Työmarkkinoiden polarisaation vaikutus palkkajakaumaan, keskipalkkoihin ja palkkaeroihin vaihtelee sosioekonomisten ryhmien välillä. 2000-luvulla polarisaation yhteys palkkajakaumamuutoksiin havaitaan olevan merkittävintä miehillä, 40-49-vuotiailla, alimman korkea-asteen suorittaneilla ja kunnissa asuvilla kokopäivätoimisilla palkansaajilla. Lisäksi työmarkkinoiden polarisoitumisen voidaan todeta hidastaneen sukupuolten välisten palkkaerojen lähentymistä. Polarisaation vaikutusta kokopäivätoimisten palkansaajien palkkaeroihin voidaan tulosten perusteella kuitenkin pitää maltillisena.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherDFL-uudelleenpainotusmenetelmä
dc.titleTyömarkkinoiden polarisaation yhteys suomalaiseen palkkajakaumaan vuosina 1990-2010
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804202319
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2018-04-20T12:33:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysopolarisaatio (yhteiskuntatieteet)
dc.subject.ysoammattirakenne
dc.subject.ysopalkat
dc.subject.ysopalkkaerot
dc.subject.ysoteknologinen kehitys
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysopolarisaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record