Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorVives, Veera
dc.date.accessioned2018-04-12T14:07:19Z
dc.date.available2018-04-12T14:07:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1867508
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57582
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää, minkälaista keskustelua kuvataiteesta käytiin osana peruskoulun opetussuunnitelmauudistusta. Tutkimuksen aineistona olivat perusopetuksen tuntijaon uudistamistyöryhmälle vuosina 2009-2012 toimitetut lausunnot, jotka ottivat kantaa tuntijakoon kuvataiteen osalta. Aihe oli ajankohtainen, sillä vuonna 2009 alkuun laitettu peruskoulun tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyö toimi pohjana vuonna 2016 käyttöönotetulle valtakunnalliselle peruskoulun opetussuunnitelmalle. Analysoin aineistoa retorisesti painottuneen diskurssianalyysin keinoin. Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viitekehys paikantui sosiaalisen konstruktionismin traditioon, jolloin tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli se, miten sosiaalista todellisuutta rakennetaan moninaisesti erityisesti kielenkäytössä. Identifioin aineistoanalyysissä kolme erilaista diskurssia, jotka nimesin tasa- arvodiskurssiksi, tulevaisuusdiskurssiksi ja inhimillisyysdiskurssiksi. Niiden kautta saatoin vastata tutkimuskysymyksiini siitä, miten kuvataiteen asemaa oppiaineena suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa perustellaan ja minkälaisia arvoja siihen liitetään. Sillä, millaista kuvaa taidekasvatuksesta diskursseissa rakennetaan, on merkitystä, koska diskurssit uusintavat ja muuttavat yhteiskunnassa tapahtuvia puheita ja ilmiöitä ja pitkällä aikavälillä ne vaikuttavat osaltaan kulttuurin ja käytäntöjen muuttumiseen. Identifioimissani diskursseissa välittyi huoli kuvataiteen opetuksen tasa-arvoisesta toteutumisesta ja niissä konstruoitu kuva oppiaineesta määrittää sitä pitkälti yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKuvataidekasvatus
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.othertuntijako
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherarvot
dc.title"Luovuus ei synny uudestaan innovaatioseminaareissa" : diskurssianalyyttinen tutkimus kuvataiteen asemasta osana peruskoulun uudistunutta opetussuunnitelmaa
dc.title.alternativeDiskurssianalyyttinen tutkimus kuvataiteen asemasta osana peruskoulun uudistunutta opetussuunnitelmaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804122059
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2018-04-12T14:07:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokuvataidekasvatus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysotuntijako
dc.subject.ysoarvot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record