Show simple item record

dc.contributor.authorKuvaja, Tinja
dc.date.accessioned2018-04-10T07:07:24Z
dc.date.available2018-04-10T07:07:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1867086
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57526
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä draamaopettajuus on ja millainen on draamaopettajan identiteetti sekä miten ne kehittyvät. Teemaa lähestyttiin draamakasvatuksen teorioiden ja identiteettitutkimuksen viitekehysten kautta. Näiden avulla pyrittiin hahmottamaan draamaopettajuutta ja sen merkitystä draamakasvatuksen aseman kehittämisen kannalta. Tutkimus toteutettiin laadullisella fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Tutkimuksen aineisto koostui luokanopettajien ja aineenopettajien oppimispäiväkirjoista, jotka oli tuotettu osana draamakasvatuksen aineopintojaksoja. Aineisto analysoitiin hyödyntäen aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia ja temaattista analyysia. Tutkimuksen tulokset osoittivat draamaopettajuuden olevan kompleksinen rakennelma, joka koostuu useista tilanteisista osaidentiteeteistä. Draamaopettajuuden ytimenä ovat draamakasvatuksen eettis-filosofiset, teoreettiset ja käytännölliset periaatteet, jotka tuovat draamaopettajuuteen sen ominaispiirteensä. Lisäksi draamaopettajalla on kiinnostusta ja uskoa draamakasvatuksen mahdollisuuksiin, kriittisen reflektoiva työote sekä vahva kehittymisen halu. Draamaopettajuuden havaittiin olevan aikaisempien kokemusten pohjalle kehittyvää, jatkuvasti kasautuvaa pääomaa. Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että draamakasvatuksen aineopintojen myötä draamaopettajilla on valmiuksia selviytyä muuttuvassa koulumaailmassa. Tämä luo toivoa draamakasvatuksen aseman vahvistumiselle. Opettajien pätevyys on oleellisessa osassa draamakasvatuksen määrän ja laadun turvaamisessa, mikä puolestaan nostaa esille koulutuksen ja täydennyskoulutuksen merkityksen draamakasvatuksen aseman edelleen kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdraamaopettaja
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.otherdraamakasvatus
dc.titleDraamaopettajuuden ytimessä : opettajien kokemuksia opettajuudestaan ja ammatillisesta identiteetistään
dc.title.alternativeOpettajien kokemuksia opettajuudestaan ja ammatillisesta identiteetistään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804101987
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-04-10T07:07:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysodraamakasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record