Show simple item record

dc.contributor.advisorOjala, Arto
dc.contributor.authorStaf, Tomi
dc.date.accessioned2018-04-03T17:51:33Z
dc.date.available2018-04-03T17:51:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1864240
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57471
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, että mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti kansainvälisen fuusion jälkeiseen IT-integraatioon. Tutkimuksessa selvitettiin menestystekijöitä fuusion jälkeistä integraatioprosessista IT-integraation ja organisaatiokulttuurin näkökulmista. Tutkimuskysymys oli se, että: Mitkä tekijät vaikuttavat IT-integraation onnistumiseen kansainvälisen yritysoston jälkeen? Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja empiirinen osuus tapaustutkimuksena. Kvalitatiivisen tapaustutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla ja aineiston analysoitiin teemoittelun avulla. Yksilöhaastattelut toteutettiin kohdeyrityksessä niille avainhenkilöille, jotka olivat mukana integraatioprosessissa kansainvälisen fuusion jälkeen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella luotiin kolme teemaa, minkä perusteella haastattelurunko rakentui. Nämä kolme teemaa ovat: IT-integraation menestystekijät, IT-strategia ja yrityskulttuurien integraatio. Näiden kolmen teeman ympäriltä tutkittiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat fuusion jälkeisen integraatioprojektin onnistumiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että tietojärjestelmän laadulla, yksilöiden osaamisella, sopivan kokoisella projektitiimillä, johdon tuella ja hyvin laaditulla integraation suunnitelmalla voidaan vaikuttaa positiivisesti IT-integraation onnistumiseen. Kansainvälisen fuusion jälkeiselle integraatioprojektille haasteita asettavat eroavaisuudet organisaatiokulttuurissa ja heikosti luotu integraatiosuunnitelma. Tutkimustulokset osoittavat, että tehokas organisaatiokulttuurien integraation hallinta fuusion jälkeisen integraatioprosessin aikana vaikuttaa positiivisesti IT-integraation onnistumiseen.fi
dc.description.abstractThe success factors of IT-integration after a cross-border merger : a case-study. The purpose of this study was to investigate the success factors that have a positive impact on cross-border post-merger IT-integration. This study explored the success factors of post-merger integration process from IT-integration and organizational culture point of view. The research question was the following: Which factors have an impact on IT-integration success after a cross-border merger? The study was conducted as a literary review and the empirical part as a case study. The research material of study’s qualitative research was collected through semi-structured theme interviews and the data was analyzed using thematic analysis. Individual interviews were carried out in the target company with key persons who have participated in integration process after a cross-border merger. Based on the literature review there are three different themes which are the basis for the theme interview. These three themes are IT-integration success factors, IT-strategy, and organizational culture integration. Around these three themes, this study investigated the success factors that impact the success of post-merger integration project. In this study found that following factors have a positive impact on IT-integration success: information systems quality, individuals’ skills, size of the project team, top management support and well-designed integration plan. This study also found that during post-merger integration after a cross-border merger the challenges can be cultural clashes between companies and poorly designed integration plan. Research results show that effective management of cultural combination during the post-merger integration process has a positive influence on the success of post-merger IT-integration.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherIT-integraatio
dc.subject.otherIT integration
dc.subject.otherIT integration success factors
dc.subject.othercross-border merger
dc.subject.otherpost-merger IT integration
dc.subject.otherorganizational culture
dc.titleKansainvälisen fuusion jälkeisen IT-integraation menestystekijät : tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201804031903
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2018-04-03T17:51:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyritysfuusiot
dc.subject.ysokansainväliset yritykset
dc.subject.ysotietoteknikka
dc.subject.ysointegraatio
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysomenestystekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record