Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorPuputti, Sanna
dc.date.accessioned2018-03-26T17:15:40Z
dc.date.available2018-03-26T17:15:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1862963
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57429
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia peruskoulun oppilaanohjaajilla on koko koulu ohjaa -ajattelun toteutumisesta työyhteisöissään ja erityisesti aineenopettajien toteuttamana. Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa on, millaisia ohjauksellisia käytäntöjä kouluissa on. Koko koulun ohjausvastuuta on pyritty kehittämään jo vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja nyt vuoden 2014 perusteissa se on tuotu entistä laajempana ajatteluna opettajuuteen ja koulujen toimintakulttuuriin. Tutkimusaineisto kerättiin 5.10.–29.11. 2017 haastattelemalla seitsemää peruskoulun oppilaanohjaaja Keski-Suomesta ja Uudeltamaalta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joiden perustana käytettiin holistista ohjausmallia, johon kuuluu oppimaan oppimisen ohjaus, kasvun ja kehityksen ohjaus sekä elämänsuunnittelun ja uravalinnan ohjaus. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, jonka avulla aineistosta eroteltiin erilaisia merkitysluokkia alaluokkien ja yläluokkien kautta pääluokkiin, joita syntyi lopulta kolme. Oppilaanohjaajat kokivat koulunsa ohjausajattelun olevan kokonaisuudessaan hyvin hoidettu, vaikka he näkivät siinä myös kehittämistä. Oppilaanohjaajien kokemusten mukaan aineenopettajat ottavat työssään huomioon kaikki kolme holistisen ohjauksen osa-aluetta. Oman roolinsa oppilaanohjaajat näkivät koordinoivana ja konsultoivana suhteessa koko koulun ohjausajatteluun. Yhteistyötä pidettiin tärkeänä ohjauksellisissa asioissa.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (104 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titlePeruskoulun oppilaanohjaajien kokemuksia koko koulu ohjaa -ajattelun toteutumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201803261849
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2018-03-26T17:15:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record