Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorSalmenhaara, Essi
dc.date.accessioned2018-02-07T11:52:41Z
dc.date.available2018-02-07T11:52:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1826897
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57024
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä lukion ruotsin kielen opettajilla on ohjauksesta. Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista menetelmää, joka keskittyy käsitysten tutkimiseen aineistolähtöisesti. Aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa opettajaa neljästä eri lukiosta ja se analysoitiin fenomenografisen analyysimallin mukaisesti keskittyen aineistosta nousevien käsitysten moninaisuuteen haastateltavien yksilöllisten erojen ja yhtäläisyyksien sijasta. Käsityksistä muodostettiin kaksitasoinen kategoriajärjestelmä, joka koostuu viidestä kuvauskategoriasta; 1) Ohjauksen tarkoitus, 2) Edellytykset hyvälle ohjaukselle, 3) Ohjausvastuun jakautuminen lukiossa, 4) Ohjaustehtävät ruotsin opettajan työssä ja 5) Haasteet ruotsin opettajan ohjaavaa roolia kohtaan. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, sillä ohjauksen rooli aineenopettajan työssä korostuu uudessa lukion opetussuunnitelmassa entisestään. Jotta lukion ohjausjärjestelmää voidaan kehittää, tarvitaan tietoa, kuinka ohjaus kouluissa käsitetään tällä hetkellä. Pohdinnassa keskitynkin tulosten tarkasteluun juuri kehityksen kannalta olennaisista näkökulmista, eli koulun ohjausvastuun jakautumiseen sekä opettajien kokemiin haasteisiin, erityisesti tarkastellen opettajien käsityksiä tiedon merkityksestä ohjauksessa. Suurimmiksi haasteiksi ohjauksen toteuttamiselle opettajat kokivat ajan, koulutuksen ja tiedon puutteen. Suurin osa opettajista koki ohjauksen luonnolliseksi osaksi aineenopettajan työtä, mikäli ohjaustehtävät liittyvät nimenomaan opetettavaan aineeseen esimerkiksi oppimisstrategioiden tai kurssivalintojen kautta. Koko koulun ohjausvastuu koettiin pääosin tärkeäksi ja luonnolliseksi periaatteeksi, mutta toimiakseen se edellyttää etenkin yhteistyötä sekä selkeää työnjakoa. Opettajien kuvaamat ohjauksen tarkoitukset olivat moninaisia, mutta pääasiaksi koettiin, että oh- jaus hyödyttää opiskelijoita niin lukio-opintojen aikana kuin niiden jälkeenkin. Tärkeimmäksi ohjaustehtäväksi nousi tiedonvälittäminen, mikä puolestaan kuvasi hyvin opettajien käsityksiä ohjauksen luonteesta ylipäätään.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (78 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfenomenografi
dc.subject.othergymnasium
dc.subject.otherhandledning
dc.subject.othersvensklärare
dc.subject.otheruppfattning
dc.titleSvensklärares uppfattningar om handledning i gymnasiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201802071443
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2018-02-07T11:52:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record