Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorIivonen, Essi
dc.date.accessioned2018-01-26T14:08:45Z
dc.date.available2018-01-26T14:08:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1815905
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56924
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia oppiainekohtaisten mieltymysten ja minäpystyvyysuskomusten yhteyttä luku- ja laskutaidon sujuvuuteen ensim-mäisellä luokalla. Tämän lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, selittävätkö ensim-mäisen luokan mieltymykset ja minäpystyvyys luku- ja laskusujuvuuden kehi-tystä ensimmäiseltä luokalta toiselle, kun ensimmäisen luokan taidot oli vakioitu. Tutkimuksessa käytettiin Lasten luku- ja laskusujuvuus- hankkeen aineistoa tarkastelemaan 200 keskisuomalaisen oppilaan luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehitystä ensimmäisen luokan keväästä aina toisen luokan kevääseen asti. Aineisto analysoitiin lineaarisella regressioanalyysillä sekä hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan oppiainekohtaiset mieltymykset ja minä-pystyvyysuskomukset ovat yhteydessä luku- ja laskutaidon sujuvuuteen en-simmäisen luokan keväällä. Minäpystyvyys selitti ensimmäisellä luokalla vah-vemmin luku- ja laskusujuvuutta kuin mieltymys taitoja kohtaan. Tutkitut motivationaaliset tekijät eivät kuitenkaan juuri selittäneet luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehitystä, sillä ensimmäisen luokan taitotaso oli hyvin pysyvää ja selitti kehitystä vahvasti. Tutkimus täydentää aikaisempaa tietoa luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehityksestä ja motivationaalisten tekijöiden roolista kehityksessä ensimmäisellä ja toisella luokalla. Lisätutkimusta oppiainekohtaisten mieltymysten ja minäpystyvyysuskomusten merkityksestä luku- ja laskutaidon kehityksessä kuitenkin tarvitaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (49 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleOppiainekohtaiset mieltymykset ja minäpystyvyysuskomukset luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehityksen selittäjinä 1.-2. luokilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801261345
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2018-01-26T14:08:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppiaineet
dc.subject.ysomieltymykset
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysomatemaattiset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record