Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorLehto, Tanja
dc.date.accessioned2018-01-26T11:19:37Z
dc.date.available2018-01-26T11:19:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1815922
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56921
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisena yhteisöllisyys näyttäytyy Vasemmistonuoret ry:ssä, millaisia tunteita järjestötoiminnassa esiintyy ja millaiset kokemukset saavat järjestön jäsenet kiinnittymään poliittiseen nuorisojärjestöön. Tarkastelen poliittisessa nuorisojärjestössä esiintyvää toiminnallista yhteisöllisyyttä sekä symbolista ja alueellista yhteisyyttä. Tutkimuksen näkökulma nojaa yhteisötutkimuksen perinteeseen ja ammentaa teoreettisia näkökulmia tunteiden sosiologiasta. Analyysin kannalta keskeinen teoreettinen lähtökohta on Heikki Lehtosen yhteisökäsite, käytin haastattelurungon laatimisen ja analyysikategorioiden muodostamisen perustana. Aineisto koostuu kahdeksasta kesällä 2017 kerätystä haastattelusta. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä tutkittavan järjestön jäseniä. Analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi ja aineiston jäsentelyssä käytin temaattista koodausta. Keskeisimpänä tutkimustuloksenani on järjestössä koetun yhteisyyden rakentuminen jaetun aatteen ja yhteisten poliittisten mielipiteiden varaan. Jaettu arvomaailma luo haastattelujen valossa järjestön sisällä tunnetta samalla puolella olemisesta. Vasemmistonuoret ry:tä kuvattiin hyväksyvänä ja erilaiset tarpeet ja lähtökohdat huomioivana järjestönä. Vaatimus toisten aktiivisesta huomioimisesta ja oman käyttäytymisen tarkastelusta sortavien ilmaisujen käytön välttämiseksi oli osalle haastateltavista aikaansaanut myös epämukavuuden tunteita. Aineistoni perusteella Vasemmistonuoret ry:n keskuudessa yhteisyys näyttäytyy jaettuina arvoina, yhteisinä tavoitteina ja niiden eteen työskentelynä. Järjestön sisäiset erimielisyydet muodostavat poliittisiin linjavetoihin perustuvia jakoja. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että poliittinen nuorisojärjestö voi toimia omaa kulttuuriaan synnyttävänä ja jäsentensä käytöstä normittavana sosiaalisena rakenteena. Arvojen perusteella rakentunut yhteisyys hahmottui poliittisen yhteisöllisyyden kannalta keskeiseksi yhteisyyden ulottuvuudeksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (126 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpoliittiset nuorisojärjestöt
dc.subject.otheryhteisöt
dc.subject.otheryhteenkuuluvuus
dc.subject.othertunteet
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.titleYhteisöllisyyden tunteet järjestötoiminnassa : sisällönanalyysi Vasemmistonuoret ry:n jäsenten haastatteluista
dc.title.alternativeSisällönanalyysi Vasemmistonuoret ry:n jäsenten haastatteluista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801261338
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2018-01-26T11:19:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysopoliittiset nuorisojärjestöt
dc.subject.ysoyhteisöt
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoyhteenkuuluvuus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record