Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntysaari, Mikko
dc.contributor.authorPaukkunen, Tuuli
dc.date.accessioned2018-01-15T11:19:03Z
dc.date.available2018-01-15T11:19:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1814619
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56732
dc.description.abstractTutkin pro gradu -tutkielmassani opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien kokemuksia marginaalisuudesta. Korvaushoito on opioidiriippuvaisten kuntouttavaa, päihteettömyyteen tähtäävää ja haittoja vähentävää hoitoa. Se on päihdehoidon muoto, joka yhdistää sekä lääkkeellisiä että psykososiaalisia menetelmiä. Marginaaleja jäsennetään usein valtavirtaan luettujen hyväksyttyjen arvojen, normien ja lakien noudattamisen kautta. Huumeidenkäyttäjät asettuvat marginaaliin paitsi normien rikkomisen perusteella, myös usein hyväksi katsottujen yhteisöjen ulkopuolisuuden perusteella. Myös korvaushoito itsessään on eräänlainen marginaali hoitomuotoon liittyvien kyseenalaistusten ja kiistanalaisuuden perusteella. Käytin aineistona itse keräämääni teemahaastatteluaineistoa yhdeksältä opioidiriippuvaisten korvaushoitoon osallistuvalta henkilöltä. Tutkielmani on laadullinen ja aineiston analyysimenetelmänä käytin sisällön analyysia. Tulkitsin aineistoa käyttäen G. H. Meadin teoriaa minuuden rakentumisesta sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuskysymykseni on: Millaista on marginaalisuus opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien kokemuksissa? Tutkielman perusteella korvaushoidossa olevat suuntautuvat kohti valtavirran elämäntapaa. Heidän haaveinaan ja tavoitteinaan ovat koulutus, työ, perhe, parisuhde ja sekä hoidon alasajo, että riippuvuudesta irti pääsy. Huumeriippuvuudesta irti pääsy tarkoittaa kokonaisvaltaista minän muutosta, niin elämäntavan kuin arvojen ja asenteiden kohdalla. Pelkkä korvaushoitoon sitoutuminen ei tarkoita marginaalisen aseman murtumista, koska marginaalinen status ei kulje käsi kädessä huumeriippuvuuden hallinnan kanssa. Marginaalista statusta todennetaan jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, esimerkiksi korvaushoidossa olevien kokemien leimojen ja ennakkoluulojen kautta. Marginaalista ulos pääsy edellyttää huumeettoman identiteetin vahvistumista. Muutoksen tukeminen edellyttää kokonaisvaltaista otetta myös päihdetyöltä. Korvaushoito voi lisätä mahdollisuuksiaan asiakkaan tukemiseen psykososiaalisen yksilötyön vahvistamisen ja mielenterveystyön varmistamisen kautta. Huumeriippuvuudesta irrottautuvan on usein vaikea löytää elämäänsä uudenlaista yhteisöllisyyttä, uusia sosiaalisia suhteita ja päihteettömiä ympäristöjä. Vertaistukitoiminta näyttäytyikin positiivisena voimavarana korvaushoidossa olevien elämässä. Kokemus marginaalisuudesta on yksilöllinen. Tutkielman perusteella korvaushoidossa olevien elämään liittyy kuitenkin yhä marginaalista statusta ilmentäviä asioita niin korvaushoidon kuin huumeidenkäyttötaustan vuoksi. Tutkielman perusteella voi todeta, että opioidiriippuvaisten korvaushoidon asiakkaat liikkuvat kohti valtavirtaa, mutta vastavirtaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherMead, George H
dc.titleMarginaalin vangit? : opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien kokemuksia marginaalisuudesta G. H. Meadin minäkäsityksen valossa
dc.title.alternativeOpioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien kokemuksia marginaalisuudesta G. H. Meadin minäkäsityksen valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201801151191
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2018-01-15T11:19:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomarginaaliryhmät
dc.subject.ysokorvaushoito
dc.subject.ysohuumeriippuvuus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record