Show simple item record

dc.contributor.advisorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorJäntti, Heidi
dc.date.accessioned2017-12-14T06:11:53Z
dc.date.available2017-12-14T06:11:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1808220
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56319
dc.description.abstractKulttuuriluotsitoiminta on vertaistoiminnan periaatteisiin pohjaavaa vapaaehtoistyötä, joka edistää kulttuurin saavutettavuutta sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät pääse tai halua lähteä kulttuurin pariin ilman seuraa. Palvelun kautta luotsataan usein vanhuksia tai erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä, mutta yhä enemmissä määrin myös muitakin, joille kulttuuriosallistuminen on eri syistä hankalaa. Jyväskylässä vuonna 2006 alkanut toiminta on levinnyt 23 paikkakunnalle Suomessa. Tutkielmassa avataan kulttuuriluotsitoiminnan periaatteita, sen tämänhetkistä tilaa ja paikallisia toimintamalleja. Tutkimusasetelman kautta työssä kuitenkin keskitytään kahdeksan tamperelaisen kokemuksiin, merkityksiin ja koettuihin vaikutuksiin palvelun käyttäjänä. Tutkielman päätavoite on selvittää, voiko kulttuuriluotsitoiminta tukea luotsattavien osallisuutta kulttuurissa. Tavoitteeseen pyritään etsimällä vastauksia siihen, millaisia kokemuksia ja merkityksiä kulttuuriluotsitoiminta tuo luotsattaville ja millaisia vaikutuksia sillä on luotsattavien elämään. Tutkielmassa avataan myös sitä, kuinka kulttuuriluotsitoimintaa voisi jatkossa kehittää – tätä pohditaan nimenomaan siltä kannalta, mitkä ovat sellaisia asioita, jotka ovat osallisuuden kokemusten esteenä palvelun käytössä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja se koostuu kahdeksasta haastattelusta. Haastateltavat ovat Tampereen kulttuuriluotsipalvelua käyttäneitä henkilöitä eli luotsattavia. Aineisto analysoidaan teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä, jonka teoriasisältönä toimivat aihepiirin aikaisemmat tutkimukset. Aineistosta selviää, että luotsattavien kokemukset kulttuuriluotsipalvelun käytöstä olivat hyvin positiivisia ja toiminnasta koettiin useita hyviä vaikutuksia: kulttuuriosallistumisen lisääntyminen muun muassa eri tavoin saavutettavuutta tukemalla, maun laajeneminen ja kulttuurisen pääoman kasvaminen, elämänlaadun ja hyvinvoinnin kohoaminen sekä osallisuuden rakentuminen sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvoisuuden kasvun kautta. Vaikka yhdistäviä kokemuksia ja vaikutuksista oli useita, ei osallisuus näyttäytynyt kaikkien kohdalla samalla tavoin – erityisryhmät kuvasivat osallisuuden kokemuksia vahvemmin. Tutkimuksesta käy ilmi, että kulttuuriluotsitoiminnassa on paljon potentiaalia osallisuuden tukemiseen kulttuurin avulla. Kuitenkin myös kehittämiskohteita löytyy: palvelusta tiedottaminen on riittämätöntä sisäisesti ja ulkoisesti, taloudellista saavutettavuutta ei tavoiteta aina täysin, luotsauskohteet pysyttelevät valikoimaltaan melko perinteisellä alueella ja rajaavat myös näin ollen osallistujakuntaa. Lisäksi valtakunnallisesti toiminnan kohderyhmät ja tavoitteet ovat jakaantuneita. Yli puolella luotsipaikkakunnista painopisteenä ovat erityisryhmät, eikä toimintaa välttämättä tarjota muille lainkaan. Yleisötyön laajempaa käyttöä on tehty valtakunnallisesti tarkasteltuna melko vähäisesti, vaikka sen hyödyntäminen olisi mahdollista jatkossa myös luotsattavien kohdalla.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (149 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkulttuuriluotsit
dc.subject.otherkulttuurihyvinvointi
dc.titleKulttuuriluotsi osallisuuden mahdollistajana? : kulttuuriluotsattujen kokemuksia Tampereella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712144679
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2017-12-14T06:11:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokulttuuripalvelut
dc.subject.ysooppaat (ammatit)
dc.subject.ysoluotsaus
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysovertaistoiminta
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysoerityisryhmät
dc.subject.ysosaavutettavuus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoyhteisöllisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record