Show simple item record

dc.contributor.advisorPirhonen, Maritta
dc.contributor.authorHaapio, Janne
dc.date.accessioned2017-12-11T14:19:00Z
dc.date.available2017-12-11T14:19:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805501
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56238
dc.description.abstractMediasta voimme jatkuvasti seurata, kuinka yhä useampi projekti, etenkin IT-projekti kohtaa toteuttamisen vaiheissa ongelmia, tai jopa epäonnistuu täysin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tutkia niitä menestystekijöitä, jotka vievät projektit mahdollisten ongelmien läpi maaliin asetetuissa tavoitteissa. Ketterät menetelmät ovat hyvä ratkaisu projektien läpiviemiseen, sillä niissä muutoksia ei nähdä pelkkänä uhkana. Ketterien menetelmien käyttö on yleistynyt todella paljon ja niihin liittyvää tutkimusta on olemassa jo lähes kahdelta vuosikymmeneltä. Projektipäällikön näkökulmasta katsottuna ketterien menetelmien menestystekijöitä on tarkasteltu vähemmän, jonka vuoksi juuri siihen paneudutaan tässä tutkielmassa. Tutkielma sisältää aluksi laajan kirjallisuuskatsauksen, jonka tuloksia on tarkasteltu useasta näkökulmasta katsottuna. Pääpaino on positiivissa menestystekijöissä, mutta tutkielma sisältää vertailun vuoksi mahdollisia kompastuskiviä, joihin haetaan ratkaisua erilaisista ketterien menetelmien lähestymistavoista. Tutkielma sisältää tarkastelua projektien johtamisesta yleisellä tasolla, sillä sen ymmärtäminen on tärkeää, jotta sisäistää tarkemmat piirteet ketteristä menetelmistä. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen siirrytään tutkielman empiriaan, johon on haastateltu tutkielman kirjoittamisen hetkellä projektipäällikön tehtävissä olevia henkilöitä. Empiiristä osuutta pohjustaa katsaus aiempiin empiirisiin tutkimuksiin aiheen tiimoilta. Tutkielman tulokset korostavat sitä, että projektit ovat kaikki uniikkeja, jonka vuoksi on haasteellista yleistää tiettyjä menestystekijöitä, joiden avulla projektit onnistuisivat. Projekti määrittelee pitkälti sen, minkälainen menetelmä sen toteutukseen vaaditaan ja minkälaista osaamista projektista on löydyttävä.fi
dc.description.abstractProjects success factors with agile methods : the viewpoint of project manager. From the media, we can constantly follow how more and more projects, especially the IT projects, face problems in the implementation phase or even fail completely. For this reason, it is very important to examine the success factors that take projects through potential problems to the goal that is set. Agile methods are a good solution for projects, as the changes are not seen as a mere threat. The use of agile methods has become very common and related research has existed for almost two decades. This thesis focuses on the success factors of agile methods from the point of view of the project manager, because it has been researched less. The thesis includes an extensive literature review, the results of which have been reviewed from several perspectives. The main emphasis is on those positive success factors, but the thesis includes, for comparison, potential stumbling blocks that seek solutions from the various agile methods approaches. The thesis includes a review of project management on a general level as understanding it is important to internalize more specific features of agile methods. After the literature review, there is the empirical part of the thesis, which for was interviewed project managers. Before empirical part this thesis includes an overview of existing empirical studies. The results of this research emphasize that the projects are all unique, which is why it is challenging to generalize certain success factors that will enable the projects to succeed. The project largely determines the type of method required to implement it, and what knowledge must be found from the project.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherketterät menetelmät
dc.subject.otherprojektien johtaminen
dc.subject.otherprojektipäälliköt
dc.subject.othermenestystekijät
dc.titleProjektien menestystekijät ketterillä menetelmillä : projektipäällikön näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712114612
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodVertaileva tutkimus
dc.date.updated2017-12-11T14:19:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoprojektinhallinta
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoprojektipäälliköt
dc.subject.ysomenestystekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record