Show simple item record

dc.contributor.advisorVälisaari, Jouni
dc.contributor.authorSaarimäki, Laura
dc.date.accessioned2017-11-28T19:35:56Z
dc.date.available2017-11-28T19:35:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1803033
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56034
dc.description.abstractTämän tutkielman kirjallisessa osassa selvitettiin biomolekyylien; hiilihydraattien, proteiinien, nukleiinihappojen ja lipidien kemiallisia ominaisuuksia. Tarkoituksena oli selvittää näiden rakenteita sekä niihin liittyviä kemiallisia reaktioita. Kirjallisessa osassa perehdyttiin lisäksi kolmeen opetuksen lähestymistapaan, jotka olivat ongelmalähtöinen, kontekstisidonnainen ja monialainen oppiminen. Tutkielmassa perehdyttiin myös näiden lähestymistapojen käyttöön kemian opetuksessa. Lisäksi perehdyttiin lukion opetussuunnitelmaan kemian, biologian ja terveystiedon oppiaineiden osalta. Kaikki kolme lähestymistapaa soveltuvat kemian opetuksen apuvälineiksi. Niiden havaittiin parantavan opiskelijoiden oppimista ja lisäävän opiskelijoiden mielenkiintoa kemiaa kohtaan. Lisäksi lähestymistavoista etenkin monialaisen oppimisen avulla saatiin parannettua opiskelijoiden ymmärrystä siitä, että luonnontieteet ovat monialaisia kokonaisuuksia. Lähestymistapojen käytön havaittiin sisältävän myös haasteita, joista moniin pystytään vastaamaan toteutettavissa olevien muutosten sekä harjoittelun avulla. Tutkielman kokeellisessa osassa selvitettiin oppikirja-analyysin avulla, minkälaisia sisältöjä biomolekyyleistä lukion kemian oppikirjoissa esitellään. Lisäksi selvitettiin eroavatko näiden oppikirjojen sisällöt toisistaan. Kokeellisessa osassa selvitettiin myös lukion biologian ja lukion terveystiedon oppikirjan osalta biomolekyyleistä kertovat asiasisällöt. Kokeellisen osion lopuksi verrattiin toisiinsa eri oppiaineiden oppikirjoissa esiintyviä näkökulmia biomolekyyleihin. Biomolekyylien sisältöjä käsiteltiin monipuolisesti kemian oppikirjoissa. Eri oppikirjojen sisällöt poikkesivat vain vähän toisistaan. Biologian oppikirjassa biomolekyylit olivat myös melko monipuolisesti esitelty, vaikkakin hieman suppeammin kuin kemian oppikirjoissa. Biologian oppikirjoissa tuotiin esiin myös biomolekyylien kemiallisia ominaisuuksia. Terveystiedon oppikirjoissa taas biomolekyylejä esiteltiin melko suppeasti, eikä niiden kemiallisia ominaisuuksia juuri tuotu esiin. Oppiaineiden näkökulmat biomolekyyleihin olivat toisistaan poikkeavat ja nämä näkökulmat tulivat oppikirjoissa selvästi esiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (120 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleBiomolekyylit kemian opetuksessa sekä lukion kemian, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711284407
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-11-28T19:35:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysobiomolekyylit
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysolukio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record