Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Paula
dc.contributor.authorHirvonen, Kaisa
dc.date.accessioned2017-10-16T12:30:42Z
dc.date.available2017-10-16T12:30:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1726055
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55638
dc.description.abstractTieto- ja viestintäteknologia (TVT) on nyky-yhteiskunnassa erittäin tärkeässä osassa, ja jokaisen kansalaisen tulee omata tarvittavat taidot tietoyhteiskunnassa selviämiseen. Näitä tietoja ja taitoja opetellaan perusopetuksessa ja varsinkin uuden opetussuunnitelman myötä niitä tulisi opettaa osana kaikkia oppiaineita. Siten myös vieraiden kielten opettajien tulee kyetä käyttämään TVT:tä osana opetustaan. Moni opettaja kokee tarvitsevansa tukea näiden taitojen kehittämiseen, ja varsinkin juuri valmistuneet opettajat ja opettajaopiskelijat eivät koe saavansa riittävää koulutusta teknologian käsittelyyn ja sen käyttöön vieraiden kielten opetuksessa. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarjota tarvittavia tietoja ja taitoja yliopistossa vieraiden kielten opettajaksi opiskeleville yliopistokurssin muodossa. Yhteistyössä kahden Jyväskylän yliopiston opettajan kanssa kehitettiin vieraiden kielten opettajaopiskelijoille suunnattu kuuden kurssitapaamisen ja niihin liittyvien tehtävien kurssi. Kehitystyö tapahtui työpajatapaamisissa ja alkuperäinen suomenkielinen kurssi opetettiin koko kolmen hengen tiimin voimin. Tämän tutkielman tarpeita varten kurssi käännettiin jälkikäteen englanniksi. Kurssin aikana opiskelijat voivat keskittyä muodostamaan oman suhteensa teknologiaan ja kehittämään sitä. Kurssin aikana käydään läpi useita osa-alueita, jotka liittyvät läheisesti opetusteknologiaan, mm. pelit ja pelillistäminen, arjen teknologiat, verkko-opiskelu, sekä yhteisöllinen oppiminen. Kurssin aiheisiin liittyvät kotitehtävät entisestään syventävät opittuja ja keskusteltuja aiheita, ja kurssin päätyttyä opiskelijoilla on useita TVT-työvälineitä ja tuntisuunnitelmia käytettävissään tulevaisuudessa. Yliopistokurssia kokeiltiin keväällä 2014 ja saadun palautteen perusteella kurssia on entisestään muokattu ja parannettu. Palaute oli pääasiassa positiivista ja kurssille koettiin olevan tarvetta. Siksi siis tämäntyyppisen kurssin järjestämistä myös vastaisuudessa suositellaan. Lisäksi olisi jatkossa tärkeätä tuoda TVT opiskelijoiden arkeen myös muilla keinoin, esimerkiksi vaatimalla sen käyttöä kursseilla tai kurssimateriaaleissa.fi
dc.description.abstractInformation and communication technology (ICT) is vital in modern society, and every citizen should possess the skills to be able to manage in information society. The knowledge and skills are taught in basic education, and especially with the new NCC (national core curriculum), they should also be taught as an integrated part of all school subjects. Therefore, teachers of foreign languages are required to use ICT as an integrated part of their teaching routines. However, many teachers feel like they need help developing the skills they need, and recently graduated teachers and trainee teachers in particular do not feel like they are receiving sufficient training in using ICT in teaching foreign languages. The purpose of the present study is to offer necessary skills and knowledge to those trainee teachers studying to become teachers of foreign languages in the form of a university course. The author and two University of Jyväskylä teachers designed a course of six meetings and related assignments, aimed at trainee teachers in foreign languages. The development was completed in design workshops, and the original Finnish course was piloted by all three developers. The course was later translated into English for the present study. Over the duration of the course, students can focus on developing their personal relationship with ICT. The course covers several topics regarding ICT in education, including games and gamification, everyday technologies, learning online, and collaborative learning. The course assignments are designed to take the topics further, and after the course, students should have several ICT-related tools and lesson plans at their disposal. The course was piloted in 2014, and it was partially redesigned according to the feedback received. Most of the feedback was positive, and it was clear that the course was needed; thus, such a course should be made available in the future. Furthermore, it would be beneficial to bring ICT closer to students’ everyday lives by requiring them to use it more during different university courses and course materials, for example.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (358 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinformation and communications technology (ICT)
dc.subject.otherEnglish as a foreign language (EFL)
dc.subject.otherteacher training
dc.subject.otherlanguage learning and teaching
dc.subject.othertrainee teachers
dc.titleFake it 'till you make it : helping foreign language trainee teachers use ICT confidently
dc.title.alternativeHelping foreign language trainee teachers use ICT confidently
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201710164005
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2017-10-16T12:30:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record