Show simple item record

dc.contributor.advisorMakkonen, Pekka
dc.contributor.authorArvio, Joni
dc.date.accessioned2017-09-13T16:23:23Z
dc.date.available2017-09-13T16:23:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55359
dc.description.abstractTämä kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkielma pyrki löytämään tekijöitä, jotka estävät kuluttajan vaihtokäyttäytymisen teknologiatuotteiden ja -palveluiden kontekstissa. Teknologian omaksuminen on yksi tutkituimmista aiheista tietojärjestelmätieteen alalla, kun taas vaihtokäyttäytyminen on saanut vähemmän huomiota osakseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös keskittyneet pääsääntöisesti omaksumista ja käyttöä edistäviin tekijöihin. Täten tämän tutkielman keskiössä ovat tekijät, jotka estävät vaihtokäyttäytymistä. Teknologian omaksumisen tutkimuksissa ei suoranaisesti huomioida nykyistä käytössä olevaa teknologiaa, jolloin aikaisemmat teknologian omaksumisen tutkimusmallit eivät kuvaa kattavasti vaihtokäyttäytymistä, koska vaihto tapahtuu nykyisestä teknologiasta korvaavaan teknologiaan. Tutkielmassa esitetyn muuttoliiketutkimuksista peräisin olevan Push-Pull-Mooring-viitekehyksen huomattiin tarjoavan kattavan mallin kuvaamaan kuluttajanvaihtokäyttäytymistä. Kirjallisuuskatsauksessa läpikäytyjen aikaisempien tutkimuksien pohjalta tutkimustuloksena voidaan todeta, että kuluttajan vaihtokäyttäytymistä estäviä tekijöitä ovat tyytyväisyys, lojaalisuus, inertia, tottumus, vähäinen turvallisuus ja yksityisyys, luottamus, koettu hyödyllisyys, vaihtokustannukset, koettu nautinnollisuus, flow-kokemus, sosiaalinen vaikutus ja henkilökohtaiset piirteet, kuten esimerkiksi vähäinen aikaisempi vaihtokokemus.fi
dc.description.abstractThe purpose of this literature review based thesis was to identify factors that inhibit consumers’ switching behavior in the context of technology products and services. Technology adoption is one of the most widely researched topics in information systems research, whereas switching behavior has received less attention. Prior studies have focused mainly on the positive enabling factors that promote adoption and usage. Due to the relative scarce amount of research focusing on negative and inhibiting factors, the focus of this thesis was on factors that inhibit consumers’ switching behavior. Technology adoption research does not consider the presence of incumbent technology. Therefore, technology adoption research cannot be applied per se to explain switching behavior, because switching occurs from an incumbent technology to a substitute. Push- Pull-Mooring framework was found to be a good fit for explaining major factors that affect consumers’ switching behavior. Based on the literature review carried out, it was revealed that satisfaction, loyalty, inertia, habit, low security and privacy, trust, perceived usefulness, switching costs, perceived enjoyment, flow experience, social influence and personal traits such as low variety seeking are factors that inhibit customer switching behavior in the context of technology products and services.en
dc.format.extent44
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherteknologia
dc.subject.otheromaksuminen
dc.subject.otherkäyttökokemukset
dc.subject.othertyytyväisyys
dc.subject.otherkuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.othervaihtokäyttäytyminen
dc.subject.otherpush-pull-mooring
dc.subject.otherswitching behavior
dc.subject.otherPPM framework
dc.subject.otherPPM model
dc.subject.otherinhibitor
dc.subject.otherbarrier
dc.titleKuluttajan vaihtokäyttäytymistä estävät tekijät teknologiatuotteiden ja –palveluiden kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709133730
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-09-13T16:23:23Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record