Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorRiikonen, Meri
dc.date.accessioned2017-08-28T07:40:33Z
dc.date.available2017-08-28T07:40:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55193
dc.description.abstractTutkimus tarkastelee suomi toisena kielenä -opetusta varhaiskasvatusympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena S2-opetus ja sen toteuttaminen nähdään sekä millaista ammatillista osaamista ja pätevyyttä opetuksen toteuttamiseen liitetään. Tutkimus toteutettiin keskisuuressa Etelä-Suomen kaupungissa. Tutkimuskohteina oli kolme kunnallista päiväkotia, joissa jokaisessa oli S2-opetuksen alaisuudessa olevia lapsia. Yhteensä tutkimukseen osallistui kuusi varhaiskasvattajaa ja aineisto kerättiin haastattelemalla. Haastattelu toteutettiin parihaastatteluna teemahaastattelun muodossa. Aineiston analysoinnissa käytettiin pääasiassa aineistolähtöistä analyysia sekä osittain teoriaohjaavaa analyysia. Keskeiset tulokset osoittivat, että S2-opetus nähtiin sisällöltään melko sa-nastopainotteisena. Käsitteenä S2-opetusta ei kuitenkaan mielletty toimivaksi varhaiskasvatuksen sisältöihin nähden. Vaikka opetusta toteuttivat kaikki kas-vattajat, sen toteuttamiseen liitettiin tietynlainen erityisosaaminen. Tätä erityis-osaamista nähtiin olevan spesifimmin kouluttautuneilla henkilöillä. Opetukseen liitetty pätevyys ikään kuin ulkoistettiin. Opetuksen toteuttaminen nähtiin kuitenkin kaikkien osaamisalueena koulutuksesta riippumatta. Yhteenvetona voin todeta, että ammatilliseen osaamiseen ja pätevyyteen liitettiin vahvasti koulutuksen näkökulma. Osaamista oli kaikilla, mutta pätevyys opetuksen suhteen määriteltiin saadun koulutuksen pohjalta. Toteuttamiseen liitetty kompetenssi (ammatillinen osaaminen ja pätevyys) jaettiin näennäisesti siis kahtia. Käsitteenä S2-opetus miellettiin melko koulukeskeiseksi.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherS2-opetus
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.subject.otherkompetenssi
dc.subject.othersuomen kieli
dc.subject.othertoinen kieli
dc.subject.otherkielet
dc.subject.otheropetus
dc.titleVarhaiskasvattajien käsityksiä suomi toisena kielenä -opetuksesta ja itsestään sen toteuttajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708283583
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2017-08-28T07:40:33Z
dc.audience
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record