Show simple item record

dc.contributor.advisorMakkonen, Pekka
dc.contributor.authorRaatikainen, Juha-Petteri
dc.date.accessioned2017-08-15T13:08:26Z
dc.date.available2017-08-15T13:08:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719452
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55102
dc.description.abstractTieto- ja viestintäteknologia on merkittävä osa jokapäiväistä elämäämme. Nämä teknologiat ovat löytäneet tiensä kouluihin myös Suomessa, ja erilaisia oppimisen teknologioita onkin otettu ahkerasti käyttöön ympäri maata. Teknologian integroiminen osaksi opetusta ei kuitenkaan aina suju täysin ongelmitta. Laitteiden käytössä saattaa ilmetä ongelmia, ja vaikka infrastruktuuri teknologian käytölle olisikin olemassa, ovat verkkoyhteydet paikoitellen epävakaita. Näiden ongelmien kanssa painivat sekä opettajat että oppilaat. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia oppimisen teknologioiden vaikutuksia erityisesti oppimisen esteitä kohtaavien oppilaiden oppimiseen. Oppimisen esteitä, kuten erilaisia oppimisvaikeuksia kohtaa Suomessa yhä useampi peruskoululainen. Esteet on otettu huomioon vuonna 2011 käyttöön otetulla kolmiportaisen opetuksen tuen mallilla. Opiskelun tukea saavien lasten ja nuorten määrä kasvaa vuosittain ja aihe onkin tästä syystä ajankohtainen ja edellyttää lisätutkimusta. Oppimisen teknologioista on yleisellä tasolla olemassa kiitettävä määrä aikaisempaa tutkimustietoa. Tarkkaa tutkimusta teknologioiden vaikutuksista nimenomaan esteitä kohtaaviin oppilaisiin on tehty kuitenkin melko vähän etenkin Suomessa. Oppimisen teknologioihin ja e-oppimiseen liittyvien tutkimusten tulokset ovat usein varsin ristiriitaisia. Teknologian avulla on aikaan saatu huomattavia positiivisia vaikutuksia oppimiselle, mutta myös haittapuolia löytyy. Tästä huolimatta yleinen konsensus on, että hyvin suunniteltu, oikein toteutettu ja tehokkaasti osaksi opetusta integroitu teknologia parantaa oppimistuloksia hyvin suurella todennäköisyydellä. Oppimisen esteitä kohtaavien peruskoululaisten tapauksessa positiivisia tuloksia on saatu etenkin lukemisen ongelmista, kuten dysleksiasta kärsivien lasten ja nuorten kohdalla. Hyvien tulosten saavuttaminen edellyttää opettajilta ja oppilailta uusien teknologioiden käytön sisäistämistä. Oppilaiden tietotekniset taidot ovat useimmissa tapauksissa riittävät, mutta opettajista moni kokee taitonsa vielä puutteellisiksi. Teknologian tehokas integraatio osaksi laajempaa opetusta vaatiikin pelkän käytön opettelun lisäksi opettajankoulutuksen muutosta sekä asenteellisia ja rakenteellisia yhteiskunnan muutoksia.fi
dc.description.abstractInformation and communications technologies are an essential part of our daily lives. These technologies have found their ways also into education and they have been introduced to schools all around Finland. However, these technologies do not always work as expected. Network connections can be unstable and users face problems with both hardware and software. These problems are being tried to overcome by both teachers and students who are the main users of these learning technologies. In this thesis which has been implemented as a literature review, the goal has been to study the effects of learning technologies and e-learning especially from the perspective of students with different barriers of learning. In Finland, the number of students who receive support for their learning has been on a significant rise and that makes the subject very relevant. There are plenty of previous studies about learning technologies and the effects they have on learning in general. However not enough is known about the effects they have merely on students with learning barriers. Especially in Finland, there is very little research data to be found on this exact matter. Studies on learning technologies and e-learning show very contradictory results. With technology, the effects on learning can be both positive and negative. This shows that more research needs to be done to fully understand how to effectively use technology as a part of education. It can be agreed however that well planned, properly implemented and effectively integrated technology is very likely to enhance education. In the case of students with learning barriers positive results have been obtained especially with children with dyslexia. To achieve these types of good results both students and teachers need to be thought how to use different types of devices and software’s. On a larger scale changes need to be made in the teacher training process and both in attitudes against technology and structure of education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (43 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlearning barriers
dc.subject.otherlearning disabilities
dc.subject.otherlearning technologies
dc.subject.otherinformation technology
dc.subject.othercommunications technology
dc.subject.othere-learning
dc.titleOppimisen teknologiat osana oppimisen esteitä kohtaavien peruskoululaisten elämää
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708153490
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-08-15T13:08:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysosaavutettavuus
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysodigitalisoituminen
dc.subject.ysoopetusvälineet
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysotieto- ja viestintäteknologia
dc.subject.ysoverkko-oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record