Show simple item record

dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.authorTaskinen, Jaakko
dc.date.accessioned2017-08-07T20:06:42Z
dc.date.available2017-08-07T20:06:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1717571
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55008
dc.description.abstractPilvipalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti viime vuosina. Yritysten kes- kuudessa etenkin Software as a Service (SaaS) –pilvipalvelut ovat osoittautuneet erityisen kiinnostaviksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten yritysten kokemia riskejä ja mahdollisuuksia SaaS-pilvipalveluiden käyttöönotossa myyjän näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin myös kuvaamaan koetun asiantuntijuuden merkitystä asiakkaan kokemukseen SaaS-pilvipalveluiden riskeistä ja mahdollisuuksista. SaaS-pilvipalveluiden käyttöönoton koettuja riskejä ja mahdollisuuksia käsiteltiin Benlian & Hessin (2011) luoman teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Henkilökohtaisen myyntityön näkökulmasta tutkimuksessa hyödynnettiin Moncriefin & Marshallin (2005) luomaa teoreettista viitekehystä kehittyneistä myynninaskelmista. Koettua asiantuntijuutta tarkasteltiin tutkimuksessa esimerkiksi Shanteaun (1992) määrittelemien asiantuntijuuden ilmenemistä kuvaavien tekijöiden pohjalta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haasta- teltiin yrityksen X myyntihenkilöstöä. Haastatteluihin osallistui yhteensä 4 henkilöä. Haastatteluissa haastateltavat kertoivat omia kokemuksiaan henkilökohtaisessa myynti- työssä kohtaamistaan asiakkaiden kokemista SaaS-pilvipalveluiden käyttöönoton ris- keistä, mahdollisuuksista ja asiantuntijuuden vaikutuksista havaittuihin riski- ja mahdollisuustyyppeihin. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että SaaS-pilvipalveluiden käyttöönotto nähdään nykypäivänä yrityksissä huomattavasti vähemmän riskisenä kuin aiemmin. Koetut riskit ovat nykypäivänä spesifejä, kuten turvallisuusriski. Mahdollisuuksia ja etuja SaaS-pilvipalveluissa nähdään runsaasti. SaaS-pilvipalveluita pidetään osana nykyaikaisen yrityksen strategiaa. Henkilökohtainen myyntityö nousee suureen rooliin asiakkaiden harkitessa SaaS-pilvipalveluiden käyttöönottoa ja punnitessa SaaS-pilvipalveluihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Asiantuntijuus tuo henkilökohtaiseen myyntityöhön osa-alueen, minkä avulla voidaan vaikuttaa asiakkaan kokemukseen riskeistä ja mahdollisuuksista ja täten edesauttaa henkilökohtaisen myyntityön onnistumista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSoftware as a Service
dc.titleSoftware as a service -pilvipalveluiden koetut riskit ja mahdollisuudet : myynnin näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708073431
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2017-08-07T20:06:42Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysomyyntityö
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record