Show simple item record

dc.contributor.authorHaapala, Eero
dc.contributor.authorVäistö, Juuso
dc.contributor.authorLintu, Niina
dc.contributor.authorEloranta, Aino-Maija
dc.contributor.authorLindi, Virpi
dc.contributor.authorLakka, Timo A.
dc.date.accessioned2017-06-29T08:32:08Z
dc.date.available2017-06-29T08:32:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHaapala, E., Väistö, J., Lintu, N., Eloranta, A.-M., Lindi, V., & Lakka, T. A. (2017). Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten ylipainoon. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>54</i>(2-3), 106-112. <a href="https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_haapala_lowres-ef70414d-e0c8-45e5-b0c0-287237de4a6d.pdf" target="_blank">https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_haapala_lowres-ef70414d-e0c8-45e5-b0c0-287237de4a6d.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_27091261
dc.identifier.otherTUTKAID_74283
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54715
dc.description.abstractLähtökohdat: Lasten pienempään ylipainon ja lihavuuden riskiin yhteydessä olevasta fyysisen aktiivisuuden määrästä ja kuormittavuudesta tiedetään verrattain vähän. Tavoitteenamme oli selvittää objektiivisesti mitatun fyysisen aktiivisuuden eri kuormittavuustasojen ja fyysisen passiivisuuden määrän yhteyksiä ikä- ja sukupuolivakioidun painoindeksin keskihajontapistemäärään (BMI-SDS) ja ylipainoisuuteen 6–8-vuotiailla suomalaisilla lapsilla. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 386 lasta. Fyysinen aktiivisuus ja fyysinen passiivisuus mitattiin liike- ja sykemittaukset yhdistävällä aktiivisuusmittarilla (Actiheart®, CamNtech Ltd., Papworth, Iso-Britannia). Fyysinen passiivisuus ja fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus määriteltiin fyysisen aktiivisuuden aiheuttaman energiankulutuksen perusteella hyödyntäen lepoaineenvaihdunnan kerrannaisia (Metabolic equivalent of task, MET). Fyysinen passiivisuus vastasi alle 1,5 MET:n kuormittavuutta, kevyt fyysinen aktiivisuus 1,5–4 MET:n kuormittavuutta ja vähintään kohtuukuormitteinen fyysinen aktiivisuus yli 4 MET:n kuormittavuutta. BMI-SDS määritettiin suomalaisten viitearvojen perusteella ja ylipaino määriteltiin kansainvälisen lihavuusasiantuntijaryhmän esittämien raja-arvojen mukaan. Aineisto analysoitiin lineaarisella regressioanalyysilla ja Receiver Operating Characteristics (ROC) -käyrien avulla. Tulokset: Runsaampi fyysisen passiivisuuden määrä (standardoitu regressiokerroin β=0,235, P<0,001) sekä vähäisempi kevyen (β=-0,219, P<0,001) ja vähintään kohtuukuormitteisen (β=-0,118, P=0,021) fyysisen aktiivisuuden määrä olivat yhteydessä suurempaan BMI-SDS:een. Fyysinen passiivisuus, kaikki kahden MET:n kuormittavuustason ylittävä fyysinen aktiivisuus ja kevyt fyysinen aktiivisuus erikseen erottelivat normaalipainoiset ja ylipainoiset lapset toisistaan. Yli 6,0 tuntia fyysistä passiivisuutta tai alle 6,3 tuntia kevyttä liikuntaa vuorokaudessa erotteli ylipainoiset lapset normaalipainoisista lapsista. Lisäksi alle 3,5 tuntia vuorokaudessa kahden MET:n ylittävää fyysistä aktiivisuutta erotteli ylipainoiset lapset normaalipainoisista lapsista. Päätelmät: Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus olivat yhteydessä ylipainoon 6–8-vuotiailla lapsilla. Aktiivisen elämäntavan edistäminen saattaa tukea ylipainoisuuden ehkäisyssä jo lapsuudessa.
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t2-317_tutkimusartikkelit_haapala_lowres-ef70414d-e0c8-45e5-b0c0-287237de4a6d.pdf
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherchildren
dc.subject.othersedentary behavior
dc.titleVähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten ylipainoon
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706273063
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSports and Exercise Medicineen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2017-06-27T09:15:11Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange106-112
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries2-3
dc.relation.volume54
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoylipaino
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysopassiivisuus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p826
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17680
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23102


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record