Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorHytinkoski, Satu
dc.date.accessioned2017-06-18T20:47:32Z
dc.date.available2017-06-18T20:47:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703891
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54547
dc.description.abstractTutkimukseni aihe on opinto-ohjaajien kokemukset erään keskisuuren suomalaisen kaupungin lukioiden yhdistämisestä. Haluan selvittää, miten opinto-ohjaajat ovat kokeneet yhdistämisen ja sen vaikutukset työhönsä. Toivon työni tuottavan uutta tutkimustietoa lukioiden yhdistämises-tä etenkin opinto-ohjaajien näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia ennakko-odotuksia opinto-ohjaajilla oli ennen lukioiden yhdistämistä? 2. Millaisia olivat vuoden päästä yhdistämisestä toteutuneet kokemukset? 3. Neljän vuoden kuluttua yhdistämisestä: miten opin-to-ohjaajien kokemukset olivat muuttuneet? Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytän teemahaastatte-lua. Tutkimuksen aineistona ovat kahden opinto-ohjaajan haastattelut. Molempia haastateltiin kaksi kertaa tutkimusprosessin aikana, ensin vuoden kuluttua yhdistämisestä ja uudelleen kolme vuotta myöhemmin. Analysoin aineiston temaattisella sisällönanalyysilla aineistolähtöi-sesti. Analyysin tuloksena muodostin kahdeksan pääluokkaa liittyen opinto-ohjaajien kokemuk-siin lukioiden yhdistämisestä. Ensimmäinen pääluokka kattaa lukioiden yhdistämisen ulkoiset tekijät: syyt ja toteutuksen. Toinen pääluokka käsittelee opinto-ohjaajien suhtautumista yhdis-tämiseen, sekä heidän toiveitaan ja odotuksiaan sen suhteen. Kolmannessa pääluokassa käsitel-lään edellisten toteutumista. Neljännessä pääluokassa eritellään opinto-ohjaajien työn muutosta yhdistämisen myötä. Esille tuli niin positiivisia kuin negatiivisiakin seikkoja. Viides pääluokka kartoittaa opinto-ohjaajien näkemystä kahden opinto-ohjaajan lukion mahdollisuuksista ja haasteista. Kuudennessa pääluokassa pohditaan esimiehen ja työyhteisön vaikutusta opinto-ohjaajien työhön. Seitsemäs pääluokka pohtii ohjausta ja koulua muutoksessa opinto-ohjaajien silmin. Lopuksi kahdeksas pääluokka käsittää opinto-ohjaajien pohdintaa työstään, sen nykyti-lanteesta ja tulevaisuudesta. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että opinto-ohjaajien odotukset ensimmäiselle vuodelle toteutuivat melko hyvin, ja monet peloista osoittautuivat turhiksi. Perusasiat toimivat hyvin, ja opiskelijan kannalta ei löytynyt varsinaisesti haittoja. Haasteellisimmaksi asiaksi nousi kahden erilaisen työyhteisökulttuurin yhdistäminen. Neljän vuoden kuluttua yhdistämisestä kokemuk-set olivat hyvin samansuuntaisia, mutta vielä positiivisempia kuin aluksi. Jonkinasteista speku-laatiota yhdistämiseen liittyen kuitenkin edelleen esiintyi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (138 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropinto-ohjaaja
dc.subject.otheropinto-ohjaus
dc.subject.otherkoulujen yhdistäminen
dc.subject.otherkokemus
dc.titleOpinto-ohjaajien kokemuksia lukioiden yhdistämisen vaikutuksista heidän työhönsä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706182934
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-06-18T20:47:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysolukio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record