Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorPihala, Satu
dc.date.accessioned2017-06-14T10:45:53Z
dc.date.available2017-06-14T10:45:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703981
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54491
dc.description.abstractTilintarkastuksen kansainvälisen sääntely-ympäristön kehitys ja harmonisointi on nostanut kansainvälisten tilintarkastusstandardien, ISA-standardien merkitystä. Niiden käyttöä velvoitetaan osana hyvää tilintarkastustapaa myös pienyritysten tilintarkastuksissa Suomessa. Standardit on kehitetty suurten yritysten tilintarkastuksen sääntelyä varten, mikä asettaa niiden noudattamiselle pienyritysten tilintarkastuksessa haasteita. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ISA-standardien vaikutuksia pienyritysten tilintarkastuskäytäntöihin kotimaassa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten tilintarkastajat suhtautuvat vaihtoehtoisiin sääntelyratkaisuihin, kuten pienyritysten standardiluonnokseen sekä, miten tilintarkastajat näkevät alan sääntelyn kehittyvän jatkossa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja siinä käytettiin toiminta-analyyttista tutkimusotetta. Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi haastateltiin viittä tilintarkastajaa, joilla on kokemusta pienyritysten tilintarkastuksesta. Tutkimustuloksista oli havaittavissa, että tilintarkastajat kokivat noudattavansa ISA-standardeja pienyritysten tilintarkastuksissa. Näkemykset siitä, millainen dokumentointi ja työtavat ovat riittäviä standardien vaatimusten täyttämiseksi, vaihtelivat. ISA-standardit koettiin lähtökohtaisesti hyvänä ja laatua parantavana asiana, vaikka osaa standardeihin liittyvistä vaatimuksista pidettiin soveltumattomina kotimaisten pienyritysten tilintarkastukseen. Mahdollisilta uusilta sääntelyratkaisuilta toivottiin aitoa yksinkertaistamista ja selkeyttä. Tutkimuksen perusteella tilintarkastusalan sääntely on tiukentunut ja sen nähdään tiukentuvan jatkossakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherISA-standardit
dc.titlePienyritysten tilintarkastusta koskeva sääntely : tilintarkastajien kokemuksia ISA-standardien käytöstä
dc.title.alternativeTilintarkastajien kokemuksia ISA-standardien käytöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706142864
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.date.updated2017-06-14T10:45:54Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotilintarkastus
dc.subject.ysostandardit
dc.subject.ysopienyritykset
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record