Show simple item record

dc.contributor.advisorTaiminen, Heini
dc.contributor.authorRuusulehto, Viivi
dc.date.accessioned2017-06-05T11:15:36Z
dc.date.available2017-06-05T11:15:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703040
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54295
dc.description.abstractNykypäivänä älyllinen ja henkinen pääoma ovat nousseet yritysten tärkeimmäksi kilpailueduksi, mutta samalla henkilöstön vaihtuvuus on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Työntekijöiden uuden sukupolven odotukset työelämästä ovat muuttuneet ja yritysten tulee osata vastata näihin muuttuviin toiveisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla työnantajabrändin merkitystä sekä käytännön toteuttamista ohjelmistoalan yrityksissä. Tutkimus rajautuu tutkimaan työnantajabrändiä kolmen ohjelmistoalan yrityksen sisäisestä näkökulmasta. Tutkimus pyrkii antamaan vastauksen siihen, mitä osa-alueita työnantajabrändiin kuuluu yrityksen sisäisestä näkökulmasta, mitä käytännön toimenpiteitä yritykset tekevät työnantajabrändin rakentamiseksi, miten työnantajabrändin onnistumista arvioidaan sekä mitä hyötyjä onnistuneessa työnantajabrändissä nähdään. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja tutkimusote on kuvaileva. Aineistona käytettiin haastatteluja, havainnointia sekä valmista aineistoa, kuten artikkeleita, blogeja ja videoita. Aineiston analysointi toteutettiin teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Tulosten mukaan työnantajabrändin merkitys ja tärkeys on hyvin tiedostettu kohdeyrityksissä, mikä osaltaan johtuu ohjelmistoalalla vallitsevasta kilpailutilanteesta. Työnantajabrändi nähtiin lähes synonyyminä työntekijäkokemukselle ja sen koettiin sisältävän kaikki työntekijän kokonaisvaltaiseen kokemukseen sekä työolosuhteisiin liittyvät asiat. Tutkimuksen tuloksista nousi esiin samankaltaisia asioita kuin aiemmista tutkimuksista, joten se vahvistaa osaltaan olemassa olevaa tutkimustietoa. Tutkimuksen tulokset kuitenkin toivat esiin asioita konkreettisemmalta tasolta ja antoivat käytännön esimerkkejä työnantajabrändin rakentamiseksi. Näitä keinoja olivat muun muassa sisäiseen viestintään panostaminen, palautteeseen reagointi, asioihin vaikuttamisen mahdollistaminen sekä erilaiset yhteiset aktiviteetit. Organisaatiokulttuuri ja yrityksen identiteetti ovat työnantajabrändin keskiössä ja tutkimuksen kohdeyrityksistä löytyi selkeitä yhteneväisiä kulttuurillisia piirteitä. Työnantajabrändin mittaaminen ja kehittäminen tarvitsevat kenties tulevaisuudessa systemaattisempaa otetta, sillä tulosten mukaan ne ovat edelleen suurelta määrin tunnepohjaisia asioita. Työnantajabrändiä pidettiin tulosten mukaan erittäin tärkeänä yrityksen menestyksekkään toiminnan takaamiseksi ja sen nähtiin suoraviivaisesti vaikuttavan yrityksen liiketoiminnalliseen tulokseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyönantajabrändi
dc.titleTyönantajabrändin merkitys sekä käytännön toteuttaminen ohjelmistoalalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706052663
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.date.updated2017-06-05T11:15:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysotyönantajat
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysositouttaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record