Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorAapro, Ville
dc.date.accessioned2017-05-28T17:57:55Z
dc.date.available2017-05-28T17:57:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702273
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54135
dc.description.abstractMotivaatio vaikuttaa kaiken tekemisen taustalla ja toimii tekemisen vauhdittajana tai jarruttajana. Motivaation edistäminen liikunnan opetuksessa nähdään isona haasteena johtuen ryhmässä toimivien yksilöiden välisistä eroista. Motivaation taustalla vaikuttavista tekijöistä voidaan kuitenkin löytää yleisesti päteviä vaikuttimia, joiden avulla motivaation muodostumista positiiviseksi voidaan edistää. Opettajan rooli on merkittävä tarkasteltaessa oppilaiden motivaatiota ja motivaatioilmapiirin muodostumista liikuntatunneilla. Tämän pro-gradu tutkielman tarkoitus oli selvittää motivaation ja motivoinnin taustalla vaikuttavia tekijöitä liikunnanopetuksen näkökulmasta käytännön opettajan työssä. Millaisena oppilaiden motivaatio ja motivointi näyttäytyivät liikunnan opetuksessa ja minkälaisia motivoinnin keinoja opettajat käyttävät, sekä millaisina motivoinnin kohteina opettajat kokevat nykypäivän oppilaat? Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon osallistui viisi yhden kaakkoissuomalaisen yhtenäiskoulun liikunnanopettajaa. Tutkimusjoukko koostui kahdesta naisopettajasta ja kolmesta miesopettajasta, jotka kaikki olivat toimineet työssään vähintään 15 vuotta. Opettajien kokemusten mukaan oppilaiden motivaatio näyttäytyi liikunnan opetuksessa pääasiassa positiivisena ja oppilaat koettiin hyvin motivoituneiksi. Sisäinen motivaatio nähtiin yleisesti hyvänä ja tavoiteltavana asiana. Keskeisimmiksi asioiksi oppilaiden motivoinnissa käytännön tasolla nousivat yksilölähtöiset toimintatavat sekä erityisesti pätevyyden ja autonomian kokemusten aikaansaaminen liikuntatilanteiden yhteydessä. Oppilaiden motivaation ja motivoinnin koettiin olevan menossa koko ajan yksilöllisempään suuntaan ja oppilasryhmien nähtiin muuttuneen entistä heterogeenisemmiksi. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemukset vahvistavat olemassa olevia teorioita ja aikaisempia tutkimustuloksia oppilaiden motivaatiosta ja motivoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tästä päätellen tutkimukseen osallistuneiden opettajien voidaan katsoa tekevän työssään motivaation edistämisen näkökulmasta oikeita asioita.fi
dc.description.abstractMotivation affects everything we do by either boosting or slowing down our actions. Increasing student motivation in physical education is seen as a major challenge due to individual differences among students. Positive motivation can be increased with the help of some general guidelines. The teacher’s role is significantly related to student motivation during physical education lessons. This study highlights ways to motivate both groups and individual students. The aim of this study was to investigate motivation from a practical physical education perspective. How was student motivation present in physical education? In which ways did the teachers motivate their students and use these methods of motivation in their everyday work? Also, what was the teachers’ perception of modern students as targets of motivation? The study was carried out as a qualitative survey. The five participants (3 men and 2 women) were all physical education teachers from a comprehensive school in South-East Finland. They had been working as teachers at least for 15 years. Teachers experienced mainly positive student motivation in physical education. Inner motivation was commonly seen as a good and desirable matter. Student-oriented, individual working methods enabling student autonomy were key elements in increasing student motivation. Motivating students was seen to become ever more individual with more and more heterogeneous groups. As a conclusion, the experiences of the teachers were in line with existing theories and research results related to student motivation and the affecting factors behind motivation. To conclude, the participating teachers’ work seems to be well adjusted to increase motivation.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherMotivaatio
dc.subject.otherMotivointi
dc.subject.otherLiikunnan opetus
dc.titleLiikunnanopettajien kokemuksia oppilaiden motivaatiosta ja motivoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705282529
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-05-28T17:57:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomotivointi
dc.subject.ysomotivaatioilmasto
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record