Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Pertti
dc.contributor.advisorOkkolin, Mari-Anne
dc.contributor.authorHirvonen, Maiju
dc.date.accessioned2017-05-16T19:53:51Z
dc.date.available2017-05-16T19:53:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1701946
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53975
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani tarkastelee aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä kansalaiskasvatuksesta, joka on yksi kouluopetuksen keskeisistä tehtävistä. Tutkielmassani tarkastelen, kuinka tulevat aineenopettajat kokevat vaikuttamisen ja osallistumisen taitojen opettamisen osana omaa opetustaan ja miten he kokevat vastuun yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamisesta jakautuvan eri aineiden opettajien kesken. Tarkastelen myös aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä aktiivisesta kansalaisuudesta, kiistatilanteista osana aineenopetusta ja sitä millaisia politiikka-käsityksiä aineenopettajaopiskelijoilla on. Tutkielmani aineistona hyödynnän kyselyaineistoa, joka kerättiin Jyväskylän yliopiston aineenopettajakoulutuksen OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos -kurssille syksyllä 2015 osallistuneilta opiskelijoilta. Kaiken kaikkiaan tutki-musaineistoni kattaa 182 aineenopettajaopiskelijan vastaukset. Tutkielmani on laadullista tutkimusta. Olen analysoinut tutkimusaineiston diskurssianalyysin lähtökohtia hyödyntämällä eli tarkastellut ennen kaikkea sitä, miten tutkimusjoukko on käsitteellistänyt ajatuksiaan tutkittavasta ilmiöstä. Aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksen toteuttamisesta vaihtelevat, vaikka pääasiassa kansalaiskasvatukseen suhtaudutaan myönteisesti. Suurin osa aineenopettajaopiskelijoista kokee, että kaikilla opettajilla on jonkinlainen vastuu oppilaiden kasvattamisesta yhteiskunnan jäsenyyteen. Myös eri näkökulmien esille tuomiseen osana opetusta suhtaudutaan myönteisesti. Oppiaineen luonne koetaan kuitenkin tekijänä, joka vaikuttaa kansalaiskasvatuksen teemojen huomioimiseen aineenopetuksessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (113 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkansalaiskasvatus
dc.subject.otherkiistely
dc.subject.otherosallistuminen
dc.subject.othervaikuttaminen
dc.subject.otheraineenopetus
dc.subject.otheropettajaopiskelijat
dc.titleYhteiskunnan jäsenyyteen kasvattamassa : aineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksesta
dc.title.alternativeAineenopettajaopiskelijoiden käsitykset kansalaiskasvatuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705162377
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2017-05-16T19:53:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokansalaiskasvatus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record