Show simple item record

dc.contributor.advisorLeena Mikkola
dc.contributor.authorKaarne, Eeva
dc.date.accessioned2017-04-27T13:49:03Z
dc.date.available2017-04-27T13:49:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700226
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53712
dc.description.abstractTiivistelmä – Abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kokeneiden videoneuvottelijoiden käsityksiä työelämän videoneuvotteluista. Tutkielmassa pyrittiin selvittämään, millaisia koettuja eroja videoneuvottelussa ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa on ja millaisia koettuja haasteita videoneuvottelun vuorovaikutukseen liitetään. Tutkielman tavoitteena oli lisätä ja syventää ymmärrystä siitä, millaisia käsityksiä videoneuvottelijat itse liittävät työelämän videoneuvotteluihin ja miten videoneuvottelun vuorovaikutusta voitaisiin kehittää. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatteluaineistoa varten haastateltiin yhdeksää kokenutta videoneuvottelijaa. Heistä viisi työskenteli samassa organisaatiossa ja heitä haastateltiin ryhmähaastatteluna. Neljä haastateltavaa työskenteli eri organisaatioissa ja heitä haastateltiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluaineisto tiivistettiin ja järjestettiin tutkimuskysymysten mukaisesti teoreettinen viitekehys huomioiden. Aineisto analysoitiin teemoitellen ja teoreettiseen viitekehykseen verraten. Tutkielmassa saatiin selville, että videoneuvottelu nähdään monipuolisena viestintävälineenä, mutta vuorovaikutustilanteena sitä kuvataan kankeaksi, strukturoiduksi ja vähemmän spontaaniksi verrattuna kasvokkaisviestintätilanteeseen. Videoneuvottelun vuorovaikutus koetaan asiakeskeiseksi. Videoneuvottelulla voidaan saavuttaa sosiaalista läsnäoloa ja vuorovaikutussuhteet voivat sen välityksellä kehittyä mutta hitaammin kuin kasvokkain. Tulosten perusteella näyttää siltä, että yksilön mieltymyksillä ja ominaisuuksilla on vaikutusta siihen, miten videoneuvottelun vuorovaikutukseen suhtaudutaan. Käsitykset relationaalisesta viestinnästä videoneuvottelussa ovat ristiriitaisia kuten myös käsitykset videokuvan merkityksestä vuorovaikutuksen onnistumiselle. Tutkielma osoittaa, että organisaatioissa tulisi käydä enemmän keskustelua siitä, miten ja millaisiin tarkoituksiin videoneuvottelua käytetään sekä sopia yhteiset toimintatavat videoneuvotteluun. Tämän tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa videoneuvotteluosaamiseen liittyvää puheviestinnän koulutusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.otherteknologiavälitteinen viestintä
dc.subject.othertyöelämän vuorovaikutus
dc.subject.othervideoneuvottelu
dc.titleKokeneiden videoneuvottelijoiden käsityksiä työelämän videoneuvotteluista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704272108
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2017-04-27T13:49:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovideoneuvottelut
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record