Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorBerg, Heidi
dc.date.accessioned2017-04-16T16:32:17Z
dc.date.available2017-04-16T16:32:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695167
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53608
dc.description.abstractKulttuurinen moninaisuus on osa jokaista yhteiskuntaa. Tutkimusten mukaan sillä, miten kulttuurista moninaisuutta kuvataan oppikirjoissa, on vaikutusta oppilaiden asenteisiin kulttuurista moninaisuutta kohtaan sekä heidän oman identiteettinsä rakentumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kulttuurista moninaisuutta kuvattiin ja eri etnisiä ryhmiä asemoitiin perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppikirjoissa. Lisäksi tutkittiin, millaisia funktioita kulttuurista moninaisuutta käsittelevillä oppikirjojen teksteillä ja kuvilla oli. Tutkimusaineistona oli 24 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppikirjaa eri kustantajilta. Aineiston analyysissa noudatettiin diskurssianalyyttista lähestymistapaa. Lisäksi oppikirjojen kuvien analysoinnissa hyödynnettiin visuaalisia menetelmiä. Oppikirjoista oli löydettävissä viisi diskurssia, jotka rakensivat kulttuuriselle moninaisuudelle erilaisia merkityksiä: (1) Kulttuurinen moninaisuus erojen tekemisenä, (2) Kulttuurinen moninaisuus normaalina ilmiönä, (3) Kulttuurinen moninaisuus ihailun kohteena, (4) Kulttuurinen moninaisuus oman kulttuuritaustan vahvistamisena sekä (5) Kulttuurinen moninaisuus yhteiskunnallisena haasteena. Eri etnisten ryhmien jäsenet asemoituivat diskurssista riippuen joko oman ryhmän edustajiksi, yhdenvertaisiksi, ihailijoiksi, ihailunkohteiksi, oman ryhmän puolestapuhujiksi, altavastaajiksi tai etuoikeutetuiksi. Kielenkäytön seuraukset vaihtelivat yhdenvertaisuuden edistämisestä kulttuurien välisten erojen korostamiseen. Tutkimus osoitti, että kulttuurinen moninaisuus kuvattiin oppikirjoissa pääasiassa myönteisenä tai neutraalina asiana. Oppikirjoissa esiintyi kuitenkin myös stereotypioita vahvistavaa kuvaamista, jolloin samoista kulttuureista tulevia ihmisiä homogenisoitiin. Tutkimus herättää ajattelemaan kuinka oppikirjat tukevat suomea toisena kielenä opiskelevan oppilaan kulttuurisen ja kielellisen identiteetin rakentumista, sekä miten oppikirjojen tekstejä ja kuvia olisi hyvä käsitellä koulussa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkulttuurinen moninaisuus
dc.subject.othersuomi toisena kielenä
dc.subject.otheroppikirja
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.titleKulttuurinen moninaisuus peruskoulun suomi toisena kielenä -oppikirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704162003
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-04-16T16:32:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokulttuurit
dc.subject.ysomoninaisuus
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysooppikirjat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record