Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.advisorRugiero, Aino
dc.contributor.authorAalto, Ilja
dc.contributor.authorTourunen, Aapeli
dc.date.accessioned2017-04-13T13:20:17Z
dc.date.available2017-04-13T13:20:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53604
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma käsittelee tuotearvosteluita ja niiden luotettavuutta. Tutkimus pyrkii selvittämään, kuinka luotettavina tuotearvosteluita pidetään ja mistä tekijöistä luottamuksen tai epäilyksen tunne arvostelussa rakentuu. Erityisen kiinnostavana nähdään arvosteluiden sävy: koetaanko joko positiivis- tai negatiivissävytteiset luotettavammiksi kuin vastapuolensa? Aiempien tutkimustulosten valossa negatiiviset asiakaspalautteet ja arvostelut on koettu positiivisia vaikuttavammiksi, ja siihen perustuu myös tämän tutkimuksen keskeisin hypoteesi: oletetaan, että sävyllä on vaikutus tuotearvostelun luotettavuuteen ja että negatiivisia tuotearvosteluja pidetään luotettavampina kuin positiivisia. Tutkimus on toteutettu määrällisellä kyselyaineistolla ja analysoitu tilastollisia menetelmiä sekä laadullista teemoittelua hyödyntäen. Olemassa olevasta tutkimuksesta lähimmäksi tämän tutkimuksen teemaa osuvat internetissä olevien asiakaspalautteiden luotettavuutta arvioivat tutkimukset, mutta puhtaasti tuotearvosteluiden näkökulmasta tutkimusta ei juuri ole olemassa. Asiakaspalautteen merkityksen nähdään kasvavan tulevaisuudessa entisestään, joten on mielenkiintoista ja tärkeää selvittää, mitkä tekijät tekevät siitä vaikuttavaa. Tulosten perusteella voidaan sanoa hypoteesin osuneen oikeaan, mutta tuloksia ei voida pitää yleistämisen arvoisina tilastollisen merkitsevyyden saavuttamattomuuden sekä tutkimuksessa käytettyjen määrällisten menetelmien toteuttamiseen liittyvien puutteiden vuoksi.fi
dc.format.extent22
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLuotettavuus
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.othertuote-arvostelu
dc.subject.otherkäyttäjien tuottama sitältö
dc.titleTuotearvostelun luotettavuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704131996
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.date.updated2017-04-13T13:20:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record