Show simple item record

dc.contributor.authorLehtola, Jennamaria
dc.date.accessioned2017-04-13T05:39:22Z
dc.date.available2017-04-13T05:39:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53597
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen, miten vanhuksia representoidaan kunnassa, jonka strategiana on kehittää ihmislähtöistä vanhustyötä. Selvitän, minkälaisia rooleja tekstit luovat vanhuksille, minkälaisia diskursseja aineistosta nousee ja miten nämä diskurssit linkittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin muutosprosesseihin. Konteksti on ainutlaatuinen, sillä kielenkäyttö on valittu tietoisen kehitystyön kohteeksi. Aineistona on tämän kaksikielisen kunnan blogi ja nettisivut sekä blogissa julkaistut strategia- ja laatudokumentit. Blogissa kunta kertoo kehitystyön edistymisestä. Tarkasteluun valitsin 13 ruotsinkielistä blogitekstiä. Nettisivujen osalta tarkastelin osioita, jotka käsittelivät vanhuspalveluita ja kotihoitoa. Menetelmänä hyödynsin kriittistä diskurssintutkimusta ja erityisesti Norman Faircloughin mallia, jossa kielenkäyttöä tarkastellaan tekstuaalisen tason lisäksi myös diskursiivisten ja sosiokulttuuristen käytäntöjen kautta. Analyysin tuloksen aineistosta erottui neljä diskurssia: osallisuus-, palvelu-, hoito- ja toimijuusdiskurssit. Osallisuusdiskurssissa vanhukset nähdään kuntalaisen roolissa ja diskurssissa korostuvat kuntalaisten osallistaminen kunnan toimintaan sekä eri sukupolvien kohtaamiset. Palveludiskurssissa puolestaan vanhukset nähdään asiakkaina ja diskurssissa korostuu kunnan rooli palvelujen tuottajana. Hoitodiskurssi sen sijaan korostaa vanhusten avun tarvetta ja keskittyy kotipalveluihin. Hoitodiskurssi on aineistossa heikko, luultavasti juuri kehitystyön myötä. Toimijuusdiskurssi sitä vastoin asettaa vanhukset aktiivisen toimijan ja modernin seniorin rooliin. Näkemys itsenäisestä ja terveestä vanhuksesta on se, joka aikaisemmasta tutkimuksesta on puuttunut. Analyysin tuloksena voidaan siis vetää varovaisia johtopäätöksiä siitä, että tietoisella kehittämistyöllä voidaan nostaa esiin sellaisia diskursseja, jotka ovat aiemmin olleet yhteiskunnassa näkymättömiä.fi
dc.format.extent31
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherrepresentaatiot
dc.subject.otherroolit
dc.subject.othervanhukset
dc.subject.otherihmislähtöisyys
dc.subject.otherdiskurssi
dc.subject.otherdiskurssintutkimus
dc.subject.otherkriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherblogi
dc.title"Att bli uppskattad som människa" : representationer av de äldre i en människoorienterad kommun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704131990
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2017-04-13T05:39:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record