Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorTuupainen, Hanne
dc.date.accessioned2017-04-10T10:34:11Z
dc.date.available2017-04-10T10:34:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694481
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53543
dc.description.abstractTutkimukseni tavoitteena on tutkia miten luokanopettaja- ja musiikkikasvattajaopiskelijat määrittelevät arviointia omassa asiantuntijuudessaan. Lisäksi tutkin, miten koulutus on tukenut opiskelijoiden arviointifilosofian kehittymistä sekä miten kyseisten opettajankoulutuksien arviointiopintoja voitaisiin kehittää. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja aineisto koostuu 13 kirjoitelmasta sekä kahdeksasta teemahaastattelusta. Tutkimukseen on osallistunut luokanopettajaopiskelijoita ja musiikkikasvattajaopiskelijoita, sekä opiskelijoita,jotka opiskelevat sekä luokanopettajaksi että musiikin aineenopettajaksi. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosteni perusteella opiskelijoiden suhtautuminen arviointiin, arvioinnin määrittely, kokemukset arvioinnin helppoudesta ja vaikeudesta sekä arvioinnin merkitys omassa asiantuntijuudessa ovat osatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten opiskelijat määrittelevät arviointia omassa asiantuntijuudessaan. Myös opiskelijoiden arviointifilosofioiden voidaan nähdä koostuvan näistä elementeistä. Opiskelijoiden suhtautuminen arviointiin oli pääosin negatiivista, mutta myös neutraalia ja positiivista. Opiskelijoiden määritelmät arvioinnista myötäilivät opetussuunnitelman perusteita arvioinnin osalta. Arvioinnissa haasteelliseksi koettiin erityisesti taito- ja taideaineiden ja luovuuden arviointi sekä kriittisen palautteen antaminen. Helppona opiskelijat kokivat positiivisen palautteen antamisen sekä kokeiden arvioimisen. Arvioinnin suhteen moni opiskelija koki epävarmuutta, mikä heijastui myös heidän kokemuksiinsa arvioinnin merkityksestä omassa asiantuntijuudessa. Luokanopettajaopiskelijat kokivat saaneensa koulutuksestaan valmiuksia arviointiin erillisen arviointikurssin ja yhden harjoittelun myötä. Musiikkikasvattajaopiskelijat eivät kokeneet saaneensa koulutuksessaan riittävästi arviointivalmiuksia. Arviointia tulisi kaikkien opiskelijoiden mielestä opettaa lisää ja läpi opintojen. Opiskelijat totesivat myös, että opettajankoulutuksen arviointikulttuuria tulisi kehittää, jotta se tukisi paremmin opettajaopiskelijoiden arviointifilosofioiden kehittymistä. Tutkimustulosten perusteella tärkeää opiskelijoiden opettaja-asiantuntijuuden kehityksen sekä itseluottamuksen kannalta on, että koulutus tukisi eri asiantuntijatiedon elementtien kehittymistä opettajaopiskelijoiden asiantuntijuudessa. Opettajankoulutuksessa tulisi kiinnittää arviointiin enemmän huomiota sekä asenteellisesta että koulutuksellisesta näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherarviointi
dc.subject.otherarviointifilosofia
dc.subject.otherasiantuntijuus
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.titleArviointi luokanopettaja- ja musiikkikasvattajaopiskelijoiden asiantuntijuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704101942
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2017-04-10T10:34:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysomusiikkikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record