Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorStormi, Inka
dc.date.accessioned2017-04-09T03:22:23Z
dc.date.available2017-04-09T03:22:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694424
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53537
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata, millaista muutospuhe on sairaalan johtoryhmäkokouksissa. Tutkielmassa on tarkasteltu muutospuheen sisällöllisiä ja toiminnallisia tasoja. Sisällöllisillä tasoilla tarkoitetaan muutokseen liitettyjä merkityksiä ja toiminnallisilla tasoilla viitataan erilaisiin tapoihin osallistua muutoskeskusteluihin. Tutkielma on laadullinen ja analyysimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuskohteena on suomalaisen sairaalan kolmen toimialuetason ja kolmen vastuualuetason johtoryhmäkokouksen vuorovaikutus, jossa keskustellaan muutoksesta. Muutos antaa siis kehykset johtoryhmäjäsenten vuorovaikutukselle. Tutkimuksessa havainnoitiin johtoryhmäkokouksista tallennettuja videoaineistoja. Muutokseen liitetyt merkitykset jaoteltiin neljään pääkategoriaan ja kahdeksaantoista alakategoriaan. Muutokselle annetaan hallitsemattomuuden ja epämukavuuden merkityksiä. Lisäksi muutos merkityksentyy muualta tulevaksi mutta toisaalta myös mahdollisuudeksi. Muutospuheen osallistumistavat luokiteltiin kolmeen pääkategoriaan ja yhteentoista alakategoriaan. Muutospuheeseen osallistutaan tekemällä päätöksiä, ilmaisemalla yhteenkuuluvuutta ja vetoamalla hierarkiaan. Muutospuheen osallistumisessa korostuu etenkin sudetason vuorovaikutus. Johtoryhmien jäsenten merkityksenannot ja muutoskeskustelun osallistumistavat toisiintuvat johtoryhmäkokousten vuorovaikutuksessa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että sairaalan johtoryhmäkokousten muutospuhe on dynaamista ja relationaalista. Sairaalaorganisaation rakenteita ylläpidetään ja muokataan muutospuheessa. Muutospuhe on suhdekeskeistä ja sairaalan sosiaaliset rakenteet tulevat näkyviksi niin muutokselle annetuissa merkityksissä kuin muutospuheeseen osallistumisessa. Johtoryhmien rajapinnat ovat jatkuvassa liikkeessä ja niistä neuvotellaan muutospuheessa. Tutkielman tuloksia voidaan soveltaa organisaatioiden muutosprosesseissa ja moniammatillisten työtiimien viestinnän kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermuutospuhe
dc.titleMuutospuhe sairaalan johtoryhmäkokouksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704091937
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2017-04-09T03:22:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysojohtoryhmät
dc.subject.ysokokoukset
dc.subject.ysomerkitykset
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record