Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorTommila-Väisänen, Riikka
dc.date.accessioned2017-04-07T15:26:56Z
dc.date.available2017-04-07T15:26:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694439
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53534
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Tommila-Väisänen, Riikka, 2017. Yksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien oppimiskäsitykset. Kasvatustieteen pro gradu - tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 126 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella yksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien näkemyksiä ja kokemuksia opetusta ohjaavista tai siihen vaikuttavista oppimiskäsityksistä. Lisäksi tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, millaisen teoreettisen tietämyksen erityisopettajat omaavat erilaisista oppimiskäsityksistä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan oppimiskäsityksiä, yksilöllistettyä erityisopetusta sekä erityisopettajan työtä. Tutkimus on tutkimusotteeltaan kvalitatiivinen, jonka tuloksia on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusta varten on haastateltu kymmentä yksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevää erityisopettajaa Etelä-Suomesta. Tutkimuksen tuloksia on analysoitu aineistosta esille nousseiden teemojen avulla. Tutkimukseen osallistuneiden erityisopettajien mukaan opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulukset ovat tarjonneet tarvittavan teoreettisen tietämyksen tarkastella oppimiskäsityksiä. Yksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien työssä painottuu humanistis-kokemuksellinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilaan yksilölliset taidot asettuvat oppimisen tavoitteissa tärkeimpään asemaan. Opettajan rooli kuvataan rinnallakulkijana sekä oppimisen tukijana. Käytetyt opetusmenetelmät painottuvat kuitenkin vielä vahvasti behavioristisiin lähtökohtiin. Oppimiseen merkittävimmin vaikuttavana tekijänä erityisopettajat kuvaavat oppilaan taipumuksia ja valmiuksia, jotka pohjautuvat teoreettisesti humanistiseen oppimiskäsitykseen. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan yksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevät erityisopettajat omaavat opettajakoulutuksensa kautta varsin hyvät teoreettiset tiedot erilaisista oppimiskäsityksistä, joskin opetusteoreettiset kuvaukset ilmenivät tässä tutkimuksessa konkreettisina kuvauksina opetuksesta sekä oppimisesta. Erityisopettajien työssä ilmenee oppimiskäsityksiin liittyviä aspekteja, jotka ovat muuttuneet erityisopettajien työuran aikana behavioristisista toimintatavoista ja näkemyksistä kohti humanistis-konstruktivistisia näkemyksiä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (126 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherOppimiskäsitykset
dc.subject.otheryksilöllistetty erityisopetus
dc.subject.othererityinen tuki
dc.subject.othererityisopettaja
dc.titleYksilöllistetyssä erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien oppimiskäsitykset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704071933
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2017-04-07T15:26:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyksilöllistäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record