Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina.
dc.contributor.authorTikkanen, Anne
dc.date.accessioned2017-04-04T13:29:14Z
dc.date.available2017-04-04T13:29:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1693783
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53493
dc.description.abstractTässä erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin vahvuusperustaista opetusta alakoulussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten opettajat jäsentävät ja kuvaavat vahvuusperustaista opetusta. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita menetelmistä, jotka edesauttavat vahvuusperustaisen opetuksen onnistumista sekä siitä, millaiset arviointikeinot tukevat oppilaan vahvuuksien dokumentointia. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta alakoulun opettajaa, kolmessa eri kunnassa. Haastateltaviksi valikoitui henkilöitä, joilla oli aiempaa kokemusta ratkaisukeskeisestä työskentelymallista sekä motivaatio vahvuusperustaisen opetuksen käyttöönottoon. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa mukana olleiden opettajien näkemysten mukaan kiinnittämällä huomio oppilaan vahvuuksiin ja niiden järjestelmälliseen opettamiseen koulutyössä vahvistetaan oppilaan uskoa itseensä oppijana. Näin edesautetaan sinnikkyyttä ja yrittämistä. Sisäisen puheen harjoittelulla vahvistetaan itsesäätelykykyä. Vahvuusperustaisen opetuksen onnistumiselle tarvitaan koko koulun henkilökunnan yhteinen tahtotila. Konkreettisina käytännön keinoina mainittiin koulun toimintakulttuurin muutos, oppilaan itsensä asettamat tavoitteet vahvuudet huomioiden, ryhmän vuorovaikutuksen toimivuus sekä sanojen merkitys rakentavassa palautteessa. Muutosta hidastavina tekijöinä mainittiin jatkuvat uudistukset, resurssien karsiminen ja opettajien erilaiset arvomaailmat.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpositiivinen pedagogiikka
dc.subject.othervahvuusperustainen opetus
dc.subject.otherluonteenvahvuudet
dc.subject.otherrakentava palaute
dc.titleVahvuusperustainen opetus positiivisen pedagogiikan keinoin alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704041897
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-04-04T13:29:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysopalaute
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record