Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.authorElfving, Eeva
dc.date.accessioned2017-03-30T13:50:03Z
dc.date.available2017-03-30T13:50:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1691392
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53416
dc.description.abstractTämän sosiaalityön pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää minkälaisia käsityksiä sosiaalityöntekijöillä on kunniaan liittyvästä väkivallasta. Tutkielman tavoitteena on ymmärtää miten kulttuuriset odotukset vaikuttavat kunniaan liittyvän väkivallan tilanteiden määrittelyyn sosiaalityön käytännöissä. Tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää intersektionaalista naistutkimusta, mikä tarkoittaa, että analyysissa otetaan huomioon sukupuolen lisäksi myös muita naisten elämässä toiseutta tuottavia tekijöitä. Tutkimuksessa intersektionaalinen näkökulma toimii kyseenalaisten universaalit naiseuden kokemuskategoriat ja nostaa muut yksilöitä läpäisevät erot tarkastelun kohteeksi. Tutkielmani lähtökohta on hermeneuttinen, millä tarkoitan sellaista ymmärtämisen tapaa, jossa todellisuuden tulkinta perustuu kulttuuriseen esiymmärrykseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty marras-joulukuussa 2016. Ensimmäinen osa aineistoa kerättiin puolistrukturoidulla internetpohjaisella kyselylomakkeella, jonka nimesin “Kunniaan liittyvän väkivallan kohtaaminen sosiaalityössä”. Toinen osa aineistosta koostuu sosiaalityöntekijöiden haastatteluista. Nämä eri osat kokosin yhteen ja käsittelen niitä yhtenä aineistona. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jonka avulla aineistosta etsittiin erilaisia kunniaan liittyvään väkivaltaan liitettyjä käsityksiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammattilaiset yhdistävät kunniaan liittyvän väkivallan etnisyyteen sekä maahanmuuttajataistaisten muslimeiden erilaiseen kulttuuriin. Muodostin aineiston perusteella kolme keskeistä käsitystä, jotka asettuvat toisiinsa nähden jatkumolle. Tutkittavat tulkitsivat kunniaan liittyvää väkivaltaa etnisyydestä ja erilaisesta kulttuurista käsin, jolloin suomalaisen ja maahan muualta muuttaneiden välille muodostui vahva vastakkainasettelu “meidän” ja “heidän” välille. Kunniaan liittyvän väkivallan kuvattiin olevan seurausta kahden erilaisen kulttuurin yhteentörmäyksestä. Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että sosiaalityöntekijät tulkitsevat kunniaan liittyvää väkivaltaa sukupuolittuneilla oletuksilla naisen asemasta verraten sitä pohjoismaiseen tasa-arvoon. Naiset ja tytöt oletettiin yleisesti vailla toimijuutta oleviksi kotikulttuurinsa uhreiksi, jolloin kunniaan liittyväksi väkivallaksi määriteltiin kaikenlainen tyttärien valinnanvapauden ja itsenäisyyden rajoittaminen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVäkivalta
dc.subject.otherväkivaltatyö
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.othermaahanmuuttajatyö
dc.subject.otherkunniaväkivalta
dc.subject.othersukupuolentutkimus
dc.subject.otheretnisyys
dc.subject.otherkulttuuri
dc.titleKunnia, etnisyys ja kulttuuri : sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunniaan liittyvästä väkivallasta
dc.title.alternativeSosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunniaan liittyvästä väkivallasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703301823
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-03-30T13:50:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoväkivaltatyö
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysomaahanmuuttajatyö
dc.subject.ysokunniaväkivalta
dc.subject.ysosukupuolentutkimus
dc.subject.ysoetnisyys
dc.subject.ysokulttuuri
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record