Show simple item record

dc.contributor.advisorEteläpelto, Anneli
dc.contributor.authorVähänen, Erno
dc.date.accessioned2017-03-30T09:31:44Z
dc.date.available2017-03-30T09:31:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1690880
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53412
dc.description.abstractVähänen, E. 2017. Teknisen työn opettajien ammatillinen toimijuus, identiteetti ja työtyytyväisyys. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. 93 sivua. Tutkimuksessa tarkastellaan teknisen työn opettajien kokemuksia omasta ammatillisesta toimijuudestaan, identiteetistään ja työtyytyväisyydestään. Aineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa peruskoulussa ja yliopistossa työskentelevää teknisen työn opettajaa. Aineiston analysointi on suoritettu aineistolähtöisesti temaattisella sisällönanalyysi-menetelmällä. Aineistosta on muodostettu teknisen työn opettajien ammatillista toimijuutta ja identiteettiä kuvaavat osa-alueet sekä heidän työtyytyväisyyttään kuvaavat tekijät. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että teknisen työn opettajien toimijuus koettiin vahvana työn sisältöihin vaikuttamisena, itsensä toteuttamisena, ammattitaidon kehittämisenä ja työssä jaksamisesta huolehtimisena. Opettajien toimijuutta heikensivät hallinto, byrokratia ja pessimistinen suhtautuminen tulevaisuuteen sekä työssä tapahtuviin muutoksiin. Peruskoulun teknisen työn opettajien toimijuus osoitti heikentymisen merkkejä eläkeiän kynnyksellä. Teknisen työn opettajien ammatillinen identiteetti näyttäytyi kasvatuksellisena otteena työhön. Näin he valmistavat oppilaitaan pärjäämään tulevaisuudessa, vaikka heille itselleen tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja huolestuttavana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAmmatillinen identiteetti
dc.subject.otherammatillinen toimijuus
dc.subject.otherteknisen työn opettaja
dc.subject.othertyötyytyväisyys
dc.titleTeknisen työn opettajien ammatillinen toimijuus, identiteetti ja työtyytyväisyys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703301821
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2017-03-30T09:31:45Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysotekninen työ
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyötyytyväisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record