Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena.
dc.contributor.authorMokkila, Elina
dc.date.accessioned2017-03-27T06:18:16Z
dc.date.available2017-03-27T06:18:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1690702
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53371
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli kuvata itsensä erityisherkiksi määrittelevien opettajien (Highly Sensitive Person, HSP) kokemuksia erityisherkkyydestä. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja ymmärtää, miten opettajat kokevat oman erityisherkkyytensä vaikuttavan koulutyöhön sekä miten ja millä keinoin erityisherkkyys tulisi opettajien kokemusten mukaan ottaa huomioon kouluyhteisössä. Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Tutkimukseen osallistui neljä HSP-opettajaa, jotka haastateltiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastateltavat valikoituivat Suomen erityisherkät Facebook-sivuston kautta. Aineiston analyysissä hyödynnettiin Giorgin ja Perttulan fenomenologista analyysimenetelmää. Tulosten mukaan HSP-opettajilla on samoja erityisherkkyyttä kuvaavia tunnuspiirteitä ja henkilökohtaisia aistiyliherkkyyksiä. He tunnistavat HSP-oppilaan hyvin. Keinoja erityisherkkyyden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen on ilmiöstä tiedottaminen kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä vanhemmille. Koulussa HSP-oppilaan selviytymistä edesauttavat rutiinit, tasavertaisuus, kannustava palautteenanto ja aktivoivat opetusmenetelmät. Opetusluokasta minimoidaan aisteja ylikuormittavat tekijät. Erityisherkkyyttä voi käsitellä yhdessä muiden oppilaiden kanssa toiminnallisilla opetusmenetelmillä ja tunnesäätelytaitojen opettamisella. Opettajan empaattisuus, kannustaminen ja jämäkkä työote auttavat HSP-oppilasta selviytymään koulunarjesta ja luottamaan itseensä. Tulevaisuudessa koulutilojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa on tärkeää huomioida erityisherkän oppilaan tarpeet.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (119 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othererityisherkkyys
dc.subject.otherThe highly Sensitive Person (HSP)
dc.titleErityisherkät opettajat herkkyyden tunnistajina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703271762
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-03-27T06:18:17Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysosensitiivisyys
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysopersoonallisuuden piirteet
dc.subject.ysointroversio
dc.subject.ysoekstroversio
dc.subject.ysoaistiyliherkkyys
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record