Show simple item record

dc.contributor.advisorVirokannas, Elina
dc.contributor.authorLiuski, Suvi
dc.date.accessioned2017-01-31T11:10:46Z
dc.date.available2017-01-31T11:10:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1665945
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52923
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkimus käsittelee huumeita käyttävien naisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia poikkeavuuden kategorioita naisten puheessa rakentuu, kun he keskustelevat palvelujärjestelmää koskevista kokemuksistaan ja kuinka he itse asemoituvat suhteessa näihin kategorioihin. Teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaalisesta konstruktionismista, etnometodologisesta kategorioiden tutkimuksesta sekä Dorothy E. Smithin kehittämästä institutionaalisesta etnografiasta. Tutkimuksessa todellisuutta lähestytään vuorovaikutuksessa rakentuvana ja neuvoteltavissa olevana. Kategoriat syntyvät sosiaalisessa toiminnassa ihmisten nimetessä ja luokitellessa ihmisiä ja asioita. Tutkimus liittyy Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2016 käynnistyneeseen akatemiahankkeeseen ”Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa”. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty dosentti Elina Virokannaksen osahanketta varten. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu viidestä ryhmä- ja kahdesta yksilökeskustelusta. Tutkimukseen osallistuneet naiset on tavoitettu erään huumeita käyttäville naisille suunnatun tukiryhmän kautta. Analyysimenetelmänä käytetään kategoria-analyysiä ja diskurssianalyyttistä lukutapaa. Keskeistä tutkimuksessa on institutionaalisen etnografian mukainen ajatus siitä, että tutkimuksen lähtökohtana toimivat ihmisten kokemukset omasta arkielämästään jossakin institutionaalisessa kontekstissa. Tutkimuksen perusteella naisten puheessa rakentui neljä poikkeavuuden kategoriaa: nisti ja narkomaani, palveluihin sopimaton, arvioinnin alainen äiti sekä alempiarvoinen ihminen. Nistiksi ja narkomaaniksi sekä palveluihin sopimattomaksi kategorisoituminen näyttäytyi naisten puheessa esimerkiksi palveluista ulossulkemisena ja huonompana kohteluna. Palveluihin sopimattomaksi ja arvioinnin alaiseksi äidiksi kategorisoituminen puolestaan näytti aiheuttavan naisille ehtoja ja vaatimuksia, jotka heidän tulisi järjestelmän silmissä täyttää. Alempiarvoinen ihminen -kategoriaan yhdistyi vahvoja häpeän ja leimautumisen tunteita. Naiset asemoivat itseään kolmeen ensimmäiseen kategoriaan, mutta alempiarvoinen ihminen -kategoriaan asemoituminen näyttäytyi vähäisempänä. Toisaalta naisten asemoituminen näyttäytyi ennemminkin pakon sanelemana, sillä tutkimuksessa korostui naisten vähäiset mahdollisuudet estää tai vastustaa poikkeavaksi kategorisoitumista. Tutkimuksen johtopäätöksissä poikkeavuuden kategorioita tarkastellaan institutionaalisen etnografian hallinnan suhteet -käsitteen avulla. Hallinnan suhteilla tarkoitetaan nykyaikaisiin yhteiskuntiin kuuluvia tekstuaalisvälitteisiä organisoinnin muotoja, jotka sääntelevät naisten elämää. Tutkimuksen perusteella poikkeavuuden kategoriat paitsi ilmentävät hallinnan suhteita, ovat myös seurausta niistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhuumeiden käyttö
dc.subject.otherkategoria-analyysi
dc.subject.otherpoikkeavuus
dc.subject.otherinstitutionaalinen etnografia
dc.subject.othernaiset
dc.titlePoikkeavuuden kategorioita huumeita käyttävien naisten ryhmäkeskusteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701311323
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-01-31T11:10:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysohuumeet
dc.subject.ysohuumeiden käyttö
dc.subject.ysokategoria-analyysi
dc.subject.ysopoikkeavuus
dc.subject.ysoinstitutionaalinen etnografia
dc.subject.ysonaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record