Show simple item record

dc.contributor.advisorTerhi-Anna Wilska
dc.contributor.authorNurmi, Anna-Maria
dc.date.accessioned2017-01-26T14:08:01Z
dc.date.available2017-01-26T14:08:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1665490
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52868
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ YHTEISÖLLINEN KOULU? – Lukiolaisten kokemuksia koulusta sosiaalisena ympäristönä Anna-Maria Nurmi Sosiologia Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Terhi-Anna Wilska Kevät 2013 Sivumäärä: 65 sivua + 3 liitettä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella koulun merkitystä lukiolaisille sosiaalisena ympäristönä ja oppimisympäristönä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lukion merkitystä opiskelijoille ystävyyssuhteiden ja ryhmiin kuulumisen, sekä hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kannalta. Myöhäismodernin ajattelutavan mukainen yksilöllisyyden korostaminen yhteiskunnassa on johtanut siihen, että nykynuoret ovat sosiaalistuneet yksilöllisyyttä vaalivaan kulttuuriin. Kulttuurinen ilmapiirimme korostaa kilpailua ja yksin pärjäämistä. Yksilöllisyys on ollut myös nykyisen luokattoman lukion johtoajatuksena. Luokaton lukio on luotu yksilölähtöisesti, helpottamaan yksittäisen opiskelijan opintopolkua. Tästä yksilöllisyyden korostamisesta huolimatta nuoret kaipaavat osallisuutta ja kuulumista erilaisiin yhteisöihin. Koululla on mahdollisuus lunastaa paikka merkittävänä yhteisöllisyyden kokemusten tuottajana nuorten elämässä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa osa kysymyksistä on analysoitu määrällisesti keskiarvojen ja frekvenssien avulla. Tutkimus toteutettiin sähköisenä Internet-kyselynä ja siihen osallistui 71 lukio-opiskelijaa kahdesta eri lukiosta Länsi-Suomessa ja Keski-Suomessa. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelemalla kysymyskohtaisesti. Keskeisimmät tulokset osoittivat, että lukio-opiskelijat kokivat koulunsa sosiaalisen ympäristön ja oppimisympäristön hyvin kahtiajakautuneesti. Osalle koulu tarjosi yhteisöllisen ilmapiirin ja osalle koulu edusti kaikkea muuta kuin yhteisöllisiä kokemuksia. Ystävät ja kaverit koettiiin yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi koulussa ja joiden takia koulussa oli myös mukava käydä. Avainsanat: yhteisöllisyys, koulu, lukio, tapaustutkimusfi
dc.description.abstractABSTRACT Sense of community at school? – High school students experiences on social environment at school Anna-Maria Nurmi Sociology Masters’ thesis Department of Social Sciences and Philosophy University of Jyväskylä Supervisor: Terhi-Anna Wilska Spring 2013 65 pages + 3 appendix The purpose of this study was to investigate the meaning of social environment and learning environment inside school to high school students. The study also investigated the meaning of friends and belongingness inside school and the role of a school in student’s wellbeing. Today’s society emphasizes individuality and youth has been raised in a culture where individuality prevails. Competing and coping alone are essential elements in 21st century. High school without permanent classes is a product of this time. It has been planned to serve individuals and to ease their studies as individuals. Despite of the hegemony of individuality young people need feeling of sense of community and they want to feel themselves as part of group. School has a chance of being and essential place in giving feelings in sense of community. This research was a qualitative case study where part of the questions was also analyzed quantitatively. The study was conducted as an Internet questionnaire and 71 high school students answered the questionnaire from two different high schools in Western and in Mid Finland. The data were analyzed through thematic content analysis. The study indicated that the high school students experienced their social and learning environment two-folded. For some of the students school was a place that sense of community prevailed and for some of the students school didn’t have any features of sense of community. Friends were an important thing at school and the thing that motivated the most in coming to school every morning. Keywords: sense of community, school, high school, case studyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherYhteisöllisyys
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherlukio
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.titleYhteisöllinen koulu? : lukiolaisten kokemuksia koulusta sosiaalisena ympäristönä
dc.title.alternativeLukiolaisten kokemuksia koulusta sosiaalisena ympäristönä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701261276
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-01-26T14:08:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysososiaalinen ympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record