Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorKaivonurmi, Emilia
dc.date.accessioned2017-01-09T11:22:20Z
dc.date.available2017-01-09T11:22:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645774
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52658
dc.description.abstractTutkimukseni aiheena on käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet suojaavina tekijöinä käytöshäiriöisen oppilaan oppimisessa. Tavoitteena on tutkia kuudennen luokan käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien vaikutusta käytöshäiriöisen koulumenestykseen seitsemännellä luokalla. Tutkimuskysymyksiäni on kolme. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, ennustavatko kuudennen luokan käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet sekä käyttäytymishäiriö seitsemännen luokan koulumenestystä. Toinen tutkimuskysymys on, suojaavatko käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet käytöshäiriöisen oppimista. Kolmas tutkimuskysymys on, mitkä asiat vaikuttavat seitsemännen luokan koulumenestykseen. Tutkimukseni tein hierarkkisella lineaarisella regressioanalyysillä. Tutkimukseni tulokseksi sain ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, että kuudennen luokan käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet eivät vaikuta seitsemännen luokan koulumenestykseen. Käytöshäiriöllä on negatiivinen vaikutus seitsemännen luokan koulumenestykseen eli mitä enemmän on käytöshäiriötä, sitä huonompi koulumenestys on seitsemännellä luokalla. Toisen tutkimuskysymyksen tulos riippuu käytöshäiriön vahvuudesta. Kuudennen luokan käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet eivät vaikuta niiden oppilaiden koulumenestykseen seitsemännellä luokalla, joilla on paljon käytöshäiriötä. Seitsemännen luokan koulumenestys paranee hieman käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien voimakkuuden mukaan niillä, joilla on keskiverroin käytöshäiriötä. Eli seitsemännen luokan koulumenestys on sitä parempi, mitä enemmän on käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksia. Vähän käytöshäiriöisillä seitsemännen luokan koulumenestys paranee merkittävästi sen mukaan, kuinka paljon heillä on käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksia. Eli mitä enemmän käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksia kuudennella luokalla, sitä parempi koulumenestys seitsemännellä luokalla. Kolmannen tutkimuskysymyksen tulos on, että seitsemännen luokan koulumenestykseen vaikuttaa eniten kuudennen luokan koulumenestys eli, mitä parempi koulumenestys kuudennella luokalla, sitä parempi koulumenestys seitsemännellä luokalla. Toiseksi eniten seitsemännen luokan koulumenestystä selittää käyttäytymishäiriöt eli mitä enemmän käytöshäiriöitä, sitä huonompi seitsemännen luokan koulumenestys. Käyttäytymisen vahvuuksilla eikä käyttäytymisen ja tunne-elämän sekä käytöshäiriön yhdysvaikutuksella ollut vaikutusta seitsemännen luokan koulumenestykseen. Tutkittavani ovat 6.-7.- luokkalaisia. Vanhemmat ovat arvioineet lapsen vahvuuksia ja opettaja hänen käyttäytymishäiriötään sekä koulumenestystä. Aineistoni kuuluu ISKE-hankkeeseen ja käytän regressioanalyysia tutkimusmenetelmänäni. Tutkimukseni on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus.fi
dc.description.abstractKaivonurmi, Emilia. 2016. Käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet suojaavina tekijöinä käytöshäiriöisen oppimisessa. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 31 sivua. The topic of my study is the strengths in behavior and emotions as protective factors in learning of a student with a behavioral disorder. My aim is to study the effects of a sixth grade's behavioral and emotional strengths on academic success in seventh grade. Participants were sixth and seventh graders. Parents have evaluated the strengths of the child and teachers have evaluated the behavioral disorder and academic success. My data belongs to the ISKE-project and I use regressionanalysis as my method of research. My study is a quantitative study. I have three research questions. The first research question is whether the emotional and behavioral strengths in sixth grade, as well as a behovioral disorder, predict academic success in seventh grade. The second research question is whether behavioral and emotional strengths protect the learning of a student with a behavioral disorder. The third question asks which factors affect academic success in seventh grade. Regarding the first research question, the results of my study indicate that sixth grade behavioral and emotional strengths do not affect academic success in seventh grade. The behavioral disorder has a negative effect on academic success in seventh grade. In other words, the more behavioral disorder there is, the worse the academic success is in seventh grade. The results of the second research question depend on the strength of the behavioral disorder. Behavioral and emotional strenghts do not effect students' who have plenty of behavioral disorder. Behavioral and emotional strenghts in sixth grade can have a small positive impact on academic success in seventh grade in those students' who have a medium level of behavioral disorder. Those with a small amount of behavioral disorder high levels of behavioral and emotional strengths can have a positive effect on academic success in seventh grade. Thus, the more behavioral disorder there is present in sixth grade, the less positive effect the behavioral and emotional strengths can have on academic success in seventh grade. The results of the third research question is, that academic success in sixth grade is the strongest indicator of academic success in seventh grade. Thus, the better the academic success in sixth grade, the better will the academic success be in seventh grade. The second strongest indicator of academic success in seventh grade was the amount of behavioral disorder. Therefore, the more behavioral disorder there is, the worse is academic success in seventh grade. Behavioral and emotional strengths did not have an effect on academic success in seventh grade.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (41 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkäytöshäiriö
dc.subject.otherkäyttäytymisen vahvuus
dc.subject.othertunne-elämän vahvuus
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.othersiirtymä
dc.subject.othervanhemmat
dc.titleKäyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet suojaavina tekijöinä käytöshäiriöisen oppimisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701091096
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-01-09T11:22:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysotunne-elämä
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysovanhemmat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record