Show simple item record

dc.contributor.advisorLeena Turja
dc.contributor.authorSalosyrjä, Annika
dc.date.accessioned2017-01-01T15:21:16Z
dc.date.available2017-01-01T15:21:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1645420
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52561
dc.description.abstractVarhaiskasvatuksen yksiköt ovat entistä enemmän muuttuneet hajautetuiksi organisaatioiksi, joissa johtajuudelle asetetaan uusia vaatimuksia. Yksi johtaja ei voi enää hallita suuria organisaatioita ja työmääriä, vaan johtajuuden tueksi tarvitaan varajohtajia ja yhdyshenkilöitä. Heidän on tarkoitus toimia johtajan tukena, mutta epäselvät roolit ja määrittelemättä jääneet tehtävänkuvat voivat hankaloittaa tehtävän suorittamista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on varajohtajien ja yhdyshenkilöiden tehtävänkuva ja rooli erään suomalaisen kunnan julkisissa varhaiskasvatusyksiköissä. Lisäksi tarkasteltiin tehtävän toteuttamiseen vai-kuttavia tekijöitä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineistoina on käytetty ryhmäkeskusteluaineistoa ja yksiköissä laadittuja sopimuksia vara-johtajien ja yhdyshenkilöiden tehtävänkuvasta. Ryhmäkeskusteluun osallistui tutkittavan varhaiskasvatuksen johtotiimejä, jotka koostuvat varhaiskasvatus-yksiköiden johtajista, varajohtajista, yhdyshenkilöistä ja erityislastentarhan-opettajista. Aineiston analyysi on suoritettu keskustelunaineiston osalta sisäl-lönanalyysillä ja yksiköissä tehtyjen sopimusten osalta sisällön erittelyllä. Tutkimuksen mukaan varajohtajien ja yhdyshenkilöiden oma näkemys heidän roolistaan ja tehtävistään poikkeaa hieman virallisiin sopimuksiin kirja-tuista tehtävistä. Sopimuksissa korostuvat päivittäisjohtamisen tehtävät, kun taas keskusteluaineiston perusteella varajohtajilla ja yhdyshenkilöillä on tärkeä rooli myös pedagogisen johtajuuden jakamisessa. Sopimusten laatiminen näh-tiin tärkeänä varajohtajien ja yhdyshenkilöiden työtä mahdollistavana tekijänä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.titleVarhaiskasvatusyksiköiden varajohtajien ja yhdyshenkilöiden rooli ja tehtävät varhaiskasvatusyksiköissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701011000
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2017-01-01T15:21:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record