Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelinen, Teppo
dc.contributor.advisorVirmasalo, Ilkka
dc.contributor.authorNiinikoski, Heidi
dc.date.accessioned2016-12-19T14:59:07Z
dc.date.available2016-12-19T14:59:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644718
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52453
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä tekijät selittävät eläkeiän nostohalukkuutta. Eläkeiän nosto on nähty monissa aiemmissa tutkimuksissa välttämättömäksi keinoksi vastata väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksessani ovat eläkeikä, eläkejärjestelmät ja eläkeregiimiteoria. Käyn läpi, miten väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen kasvu ovat nostaneet tarpeen päivittää sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmiä. Tarkastelen myös, mitä meneillään oleva yhteiskuntien ikääntymiskehitys tarkoittaa sukupolvisopimuksen näkökulmasta. Lisäksi avaan työurien pidentämiskeskustelua, joka usein liitetään eläkeiän nostoon ja julkisten talouksien tasapainottamiseen. Tutkimuksen aineistona käytin kvantitatiivista kyselyaineistoa, vuoden 2011 Eurobarometrin lisäosaa 76.2. Otos on rajattu EU27-alueen työssäkäyviin. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytin sekä ristiintaulukointia että hierarkkista binääristä logistista regressioanalyysiä. Tutkimustulokseni osoittavat, että myönteisyys eläkeiän nostoa kohtaan lisääntyy iän myötä ja on voimakkaimmillaan yli 65-vuotiailla työssäkäyvillä. He, jotka arvoivat jaksavansa työssään vain 55–59-vuotiaiksi asti, näyttävät analyysin valossa suhtautuvan negatiivisimmin eläkeiän nostoa kohtaan. Myönteisimpien joukossa ovat he, jotka uskovat jaksavansa työssään yli 70-vuotiaiksi asti. Työssäjaksamisella onkin merkitystä työuran jatkamiseen loppupäästä. Halu jatkaa työssä yli eläkeiän ja kiinnostus osa-aikatyöhön ovat myös voimakkaasti yhteydessä eläkeiän nostohalukkuuteen. Eläkeregiimi osoittautui selittäväksi tekijäksi eläkeiän nostohalukkuudelle. Voimakkain myönteisyys eläkeiän nostoa kohtaan on liberaalissa eläkeregiimissä. Kaiken kaikkiaan eläkeiän nosto ei ole kovin suosittu reformi. Sitä kannattaa vain 35 prosenttia EU27-alueen työssäkäyvistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.subject.othersukupolvisopimus
dc.titleMikä selittää eläkeiän nostohalukkuutta? : analyysi työssäkäyvien mielipiteistä EU27-alueella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612195170
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2016-12-19T14:59:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoeläkkeet
dc.subject.ysoeläkeikä
dc.subject.ysoeläkejärjestelmät
dc.subject.ysoeläkepolitiikka
dc.subject.ysoeläkkeelle siirtyminen
dc.subject.ysosukupolvet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record