Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkilä, Riikka
dc.contributor.authorAro, Mikko
dc.contributor.authorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorWesterholm, Jari
dc.contributor.authorAhonen, Timo
dc.date.accessioned2016-12-19T08:26:41Z
dc.date.available2016-12-19T08:26:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHeikkilä, R., Aro, M., Närhi, V., Westerholm, J., & Ahonen, T. (2016). Edistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? : tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla. <em>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</em>, 26 (4), 11-21.
dc.identifier.otherTUTKAID_71957
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52421
dc.description.abstractTämä artikkeli perustuu Heikkilän, Aron, Närhin, Westerholmin ja Ahosen artikkeliin Does the training in syllable recognition improve reading speed? A computer-based trial with poor readers from second and third grade, joka julkaistiin Scientific Studies of Reading -lehden numerossa 17(6) vuonna 2013. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko tietokonepohjaisella tavujen toistavaan tunnistamiseen perustuvalla menetelmällä vaikuttaa heikkojen lukijoiden lukemissujuvuuteen. Lisäksi selvitettiin, vaikuttavatko lukemisen alkutaso ja nopean nimeämisen taito harjoittelun tehokkuuteen. Tutkimukseen osallistui 150 tois- ja kolmasluokkalaista heikkoa lukijaa, jotka jaettiin satunnaisesti kontrolliryhmään ja kolmeen harjoitteluryhmään. Harjoitteluryhmät erosivat toisistaan harjoiteltujen tavujen pituuden ja yleisyyden perusteella. Harjoittelu koostui kymmenestä harjoittelukerrasta, joiden aikana kutakin harjoiteltavaa tavua toistettiin yhteensä viisikymmentä kertaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että harjoiteltujen tavujen lukemissujuvuus edistyi kussakin ryhmässä merkitsevästi verrattuna kontrolliryhmään. Harjoittelun vaikutuksen siirtyminen sanatasolle näkyi kuitenkin merkitsevästi vain ryhmässä, jossa harjoitteluvaikutus oli suurin, eli ryhmässä, jossa harjoiteltiin pitkiä, harvinaisia tavuja. Nopea nimeäminen (sanojen nopea mieleen palauttaminen) oli yhteydessä lukemisen tasoon harjoittelun alussa, mutta ei vaikuttanut harjoittelun tehokkuuteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tietokonepohjainen tavuharjoittelu näyttää jo lyhyen harjoittelujakson jälkeen edistävän lukemisen sujuvuutta, mutta harjoitteluvaikutuksen yleistymiseen on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta vaikutukset näkyisivät myös arkipäivän lukemisessa.
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.subject.otherlukeminen
dc.subject.otherlukihäiriöt
dc.subject.othersujuvuus
dc.subject.otheroppimisvaikeudet
dc.subject.othertavuharjoittelu
dc.subject.othertietokoneavusteinen oppiminen
dc.titleEdistääkö tavuharjoittelu lukemisen sujuvuutta? : tietokonepohjainen harjoittelukokeilu tois- ja kolmasluokkalaisilla heikoilla lukijoilla
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612054951
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikka
dc.contributor.oppiainePsykologia
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2016-12-05T13:15:26Z
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange11-21
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.volume26
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki instituutti, 2016.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record