Show simple item record

dc.contributor.advisorRaatikainen, Juhani
dc.contributor.authorPekkala, Aleksi
dc.date.accessioned2016-12-13T20:05:01Z
dc.date.available2016-12-13T20:05:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644465
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52326
dc.description.abstractAsuntojen hintojen kehityksellä on tiivis yhteys koko kansantalouden kehitykseen, laajimmillaan koko maailmantalouden kehitykseen. Tästä johtuen, on tärkeä ymmärtää asunnon hinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Makrotalouden muutokset heijastuvat laajasti koko talouden toimintaan, kuten myös kaikkiin asuntomarkkina-alueisiin. Lisäksi, makrotaloustekijöiden muutoksiin pystytään jossain määrin vaikuttamaan myös poliittisella päätöksenteolla. Tutkielman tavoitteena on tarkastella asuntojen hintojen sekä makromuuttujien välistä yhteyttä. Toteutus perustuu aikasarja-analyysiin, jossa tutkimisen kohteena ovat kerrostaloyksiöt ja -kaksiot. Asuntojen hintojen kehitystä kuvaa hedoninen hintaindeksi, joka kontrolloi asuntojen laadullista muutosta. Tarkasteltavana alueena on erityisesti Helsingin asuntojen hinnat, joita verrataan muun Suomen asuntomarkkinoiden keskimääräiseen kehitykseen. Makrotalouden kehitystä mitataan seuraavilla muuttujilla: inflaatio, korko, rahan määrä, asuntolainakanta, osakemarkkinat sekä bruttokansantuote. Tarkasteluperiodina on neljännesvuosiaineisto ajalta 1988:Q1-2016Q:2. Asuntojen hintojen ja makromuuttujien välistä yhteyttä tarkastellaan ensin korrelaatioanalyysillä, sitten usean muuttujan regressioanalyysillä ja lopuksi Grangerin kausaalisuustesteillä. Tutkielman tulosten mukaan makromuuttujien muutokset heijastuvat ensin Helsingin yksiöiden kehitykseen, josta se leviää muihin asuntotyyppeihin ja muun Suomen asuntomarkkinoihin. Kaksioiden hintakehitys osoittautui kauttaaltaan tasaisemmaksi kuin yksiöiden. Korrelaatioanalyysin perusteella asuntolainakanta sekä bruttokansantuote myötäilevät eniten asuntomarkkinoiden kehitystä. Regressioanalyysin mukaan välittömiä hintamuutoksia aikaansaa inflaatio, korko, asuntolainakanta ja bruttokansantuote. Toisaalta aikasarjan jaksotus osoitti, että muuttujien väliset regressiot ovat regiimiriippuvaisia, eli muuttujien merkitsevyydet vaihtelevat talouden syklien mukaan. Erityisesti osakemarkkinoiden vaikutus on korostunut finanssikriisin jälkeen. Grangerin kausaalisuustestit tukivat erityisesti korkojen, osakemarkkinoiden ja inflaation merkitsevyyttä. Asuntojen hintojen muutokset välittyi odotettuun tapaan selkeästi makromuuttujien kehitykseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (83 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleMakrotalouden vaikutus asuntojen hintojen muodostumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612135086
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2016-12-13T20:05:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoasuntomarkkinat
dc.subject.ysomakrotalous
dc.subject.ysohinnat
dc.subject.ysohuoneistot
dc.subject.ysokausaliteetti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record