Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorRintamäki, Milla
dc.date.accessioned2016-12-13T17:44:08Z
dc.date.available2016-12-13T17:44:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52323
dc.description.abstractTämä tutkielma tarkastelee kirjallisuuskatsauksen muodossa suosittelujärjes-telmien vaikutuksia käytettävyyteen suoratoistopalveluiden kontekstissa. Suosittelujärjestelmien vaikutuksia käytettävyyteen on tutkittu jonkin verran eteenkin verkkokauppojen kohdalla. Suosittelujärjestelmät ovat kuitenkin le-vinneet verkkokaupasta muillekin verkon palvelualoille. Nykyään suoratois-topalvelualan yrityksen kuuluvat suosittelujärjestelmiä nopeimmin kehittä-viin toimijoihin ja ovatkin esimerkiksi yhteistoiminnallisten suodattimien yleistymisen ja tehokkuuden kasvun takana. Käytettävyys on yksi suoratois-topalveluiden välisen keskinäisen kilpailun ratkaisuelementeistä ja suosittelu-järjestelmät ovat suuressa roolissa vaikuttamassa suoratoistopalvelun käytet-tävyyteen. Suoratoistopalveluiden käytettävyyden tutkimus on kasvanut vii-me vuosina, mutta se on keskittynyt suurimmaksi osaksi tutkimaan suoratois-topalveluiden teknistä puolta esimerkiksi laitteiston ja yhteysnopeuksien nä-kökulmasta. Suoratoistopalveluiden käytettävyydestä käyttäjän näkökulmasta ei ole aiemmin tehty paljoakaan tutkimusta. Tästä syystä suosittelujärjestel-mien käytettävyysvaikutuksien arvioinnissa hyödynnetään tässä tutkielmassa seuraavaa seitsemää web-sivuston käytettävyyteen vaikuttavan käytettävyys-tekijää: kaukoläsnäolo (telepresence), navigoitavuus (navigability), vuorovai-kutteisuus (interactivity), opittavuus (learnability), luettavuus (readability), sisällön merkityksellisyys (content relevance) ja luotettavuus (credibility). Tutkimustulokset vastaavat tutkimuskysymykseen Millaisia vaikutuksia suora-toistopalveluiden suosittelujärjestelmillä on käytettävyyteen.fi
dc.description.abstractThis bachelors’ thesis is a literature review about the effects of recommenda-tion systems in streaming media services on usability. There has been some research on the effects of recommender systems on usability but it has mostly focused on the context of e-commerce. Yet, the recommender systems play a great role on other online services as well. Streaming media services are now-adays one of the actors most rapidly developing recommendation systems and behind the popularity growth and effectiveness of collaborative filtering. Usa-bility is one of the main elements in the competition between different streaming media services and recommender systems play a massive role in the usability of these services. During the past years there has been more and more research on the field of usability of streaming media services but it has mostly focused on the technical issues behind the services, such as the devices and the connection speeds. There has not appeared much research on the streaming media service usability from the users’ point of view. Therefore this study uses these seven usability factors that affect website usability: telepresence, navigability, interactivity, learnability, readability, content rele-vance and credibility. The results answer the research question What kind of effects do recommender systems in streaming media services have on usability?en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuoratoistopalvelut
dc.subject.othersuosittelujärjestelmät
dc.subject.otherkäytettävyys
dc.titleSuoratoistopalveluiden suosittelujärjestelmien vaikutukset käytettävyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612135084
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-12-13T17:44:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record