Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo.
dc.contributor.authorHeinonen, Noora
dc.date.accessioned2016-12-05T19:52:29Z
dc.date.available2016-12-05T19:52:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644234
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52192
dc.description.abstractHeinonen, Noora. 2016. Kohtaaminen Martin Buberin ja Carl Rogersin tuotannossa. Kasvatustieteen pro gradu – tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 72 sivua. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kohtaaminen määrittyy eksistentiaalifilosofi Martin Buberin ja psykologi ja psykoterapeutti Carl Rogersin tuotannossa. Valitsin tutkimukseeni nämä kaksi ohjauksen alaan merkittävästi vaikuttanutta ajattelijaa, koska he ovat käsitelleet kohtaamista laaja-alaisesti. Halusin lähteä tutkimaan, mikä nousee olennaisimpana esiin heidän kohtaamisajattelussaan, lisäksi, mitä yhteistä ja mitä mahdollisia eroavuuksia on löydettävissä Martin Buberin ja Carl Rogersin teoksista kohtaamiseen liittyen. Halusin tuoda esiin myös ohjauksen näkökulmaa, miten kohtaaminen näyttäytyy ohjauksen kentällä. Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja siinä on käytetty hermeneuttista lukutapaa. Tutkielman aineisto koostuu pääasiassa Buberin ja Rogersin kohtaamista käsittelevistä teoksista ja artikkeleista, sekä heidän ajatteluaan selittävistä kommentaareista. Tutkimusaineiston käsittelyssä ja analyysissä on pyritty noudattamaan hermeneuttisen kehän mallia. Tutkimuksesta käy ilmi, että Buberin ja Rogersin pääsanottavissa on paljon yhteistä. Molemmat puhuvat pitkälti ihmisen olemisen tavasta ennemmin kuin yksittäisistä kohtaamisen tapahtumista. Buberin tuotannosta keskeisimmäksi olemisen tapaa kuvaavaksi teemaksi nousi dialoginen elämä. Rogersin pääsanottava rakentuu hänen luomansa henkilökeskeisen lähestymistavan varaan, joka on hänen keskeisin teemansa. Myös Rogersin henkilökeskeisen lähestymistavan ydin kiteytyy olemisen tavassa- A Way of Being, kuten hänen kokoelmateoksensa on nimetty. Ohjauksen kontekstissa Buberin ja Rogersin kohtaamisajattelu voisi näyttäytyä ohjaajan tietoisena pyrkimyksenä luoda kohtaamista mahdollistavia elementtejä ohjaustilanteissa ja tarkastella kriittisesti omaa olemisen tapaansa. Asiasanat: kohtaaminen, Martin Buber, Carl Rogers, yhteys, dialogi, dialogisuusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBuber, Martin
dc.subject.otherRogers, Carl
dc.titleKohtaaminen Martin Buberin ja Carl Rogersin tuotannossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612054964
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.date.updated2016-12-05T19:52:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysodialogi
dc.subject.ysodialogisuus
dc.subject.ysoohjaus (taiteet ja media)
dc.subject.ysoohjaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record