Show simple item record

dc.contributor.advisorLouhivuori, Jukka
dc.contributor.authorJoelsson, Jutta-Maija
dc.date.accessioned2016-11-28T21:26:34Z
dc.date.available2016-11-28T21:26:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643967
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52050
dc.description.abstractTutkimukseni esittelee 7-luokkalaisten asenteita kolmea koulusoitinta kohtaan: nokkahuilua, kitaraa ja ukulelea. Olen tarkastellut asenteita kolmikomponenttimallin pohjalta. Sen mukaan reaktiot voidaan jakaa affektiivisiin, kognitiivisiin ja toiminnallisiin. Näiden lisäksi olen tutkinut myös opettajan vaikutusta oppilaiden asenteisiin. Asenteet vaikuttavat oppilaiden oppimiseen musiikintunneilla. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esille näitä asenteita, ja antaa erilaisia näkökulmia siihen, mitä syitä näiden asenteiden taustalla voisi olla. Pidän tärkeänä sitä, että oppilaiden asenteet otetaan opetuksessa huomioon. Silloin opettaja voi saada opetuksesta vielä entistä oppilaslähtöisempää. Tutkimuskysymyksiä tutkielmassani on kaksi. Selvitän, minkälaisia asenteita 7-luokkalaisilla on koulusoittimia kohtaan, ja minkälaisia syitä näiden asenteiden taustalla on. Tarkastelen soittimien soittimien välisiä eroja eri osa-alueiden asenteissa. Affektiivisen osa-alueen asenteissa syvennyn sukupuolten välisiin asenne-eroihin sekä alakoulun nokkahuilun soiton vaikutukseen asenteita kohtaan. Lisäksi tarkastelen musiikkiharrastuksien vaikutusta kognitiivisen osa-alueen asenteisiin sekä opettajan vaikutusta toiminnallisen osa-alueen asenteisiin. Näiden lisäksi tutkin kodin soittimien, soittimen äänen ja ihailun vaikutusta sekä musiikinopettajaan liittyviä asenteita. Teoriataustassani määrittelen asenteen sekä esittelen muutamia asenneteorioita. Käsittelen myös asenteen ja oppimisen yhteyttä sekä motivaatiota. Esittelen muutamia tutkimuksia minun tutkielmaani käsittelevistä soittimista ja niiden käytöstä koulumaailmassa. Sivuan teoriaosuudessa myös musiikinopetusta yleisesti sekä entistä että tämänhetkistä opetussuunnitelmaa. Keräsin aineistoni kyselylomakkeella 70:ltä 7-luokkalaiselta. Analysoin tulokset määrällisin menetelmiin SPSS-ohjelmalla. Tulokset osoittivat, että asenne-eroja näiden kolmen tutkittavan soittimen väliltä löytyy. Nokkahuiluun suhtauduttiin yleisesti ottaen kaikkein negatiivisimmin ja kitaraan kaikista positiivisimmin. Tyttöjen asenteet näyttäytyivät affektiivisessa osa-alueessa kaikkien soittimien kohdalla positiivisempina kuin poikien. Soittimien välisiin asenne-eroihin vaikuttavat muun muassa kuuntelutottumukset, musiikkiharrastukset, kotoa löytyvät soittimet ja soittimen ääni. Myös tutkittavien oppilaiden opettajat vastasivat heille lähetettyyn kyselyyn. Kyselyiden vastaukset osoittivat, että opettajat pitävät itse erityisesti kitaran ja ukulelen opettamisesta ja soittamisesta. Myös oppilaat pitävät omien musiikinopettajiensa asenteita nokkahuilua, kitaraa ja ukulelea kohtaan hyvänä. Jokaisen musiikinopettajan on hyvä muistaa, että opettajan rohkaisulla musiikintunneilla on myönteinen vaikutus oppilaiden asenteisiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherukulele
dc.titlePillipiipari vai kitarasankari? : peruskoulun seitsemäsluokkalaisten asenteet koulusoittimia kohtaan
dc.title.alternativePeruskoulun seitsemäsluokkalaisten asenteet koulusoittimia kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611284816
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2016-11-28T21:26:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysosoittimet
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysonokkahuilu
dc.subject.ysokitara


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record