Show simple item record

dc.contributor.advisorHulmi, Juha
dc.contributor.advisorPesola, Arto
dc.contributor.advisorTarkka, Ina
dc.contributor.authorSuonpää, Marianna
dc.date.accessioned2016-10-25T17:06:34Z
dc.date.available2016-10-25T17:06:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575988
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51681
dc.description.abstractTutkimuksen tausta ja tarkoitus Fitness-kilpailua edeltää usean kuukauden mittainen kilpailudieetti, jonka tarkoituksena on vähentää kehon rasvakudosta esteettisen ulkonäön saavuttamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko naiskilpailijoiden antropometria ja fyysinen aktiivisuus fitness-urheilulajien kilpailudieetillä ja sen jälkeisellä palautumisjaksolla. Tutkimusaineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella toteutettua ”Kilpailemisen vaikutus fitness-urheilijan kehon koostumukseen ja fyysiseen suorituskykyprofiiliin sekä fysiologisiin tekijöihin naisilla” -tutkimusta. Tutkimuksessa oli mukana loppuun asti 27 fitness-kilpailijaa, jotka kilpailivat syksyllä 2015 kansallisissa fitness-lajien arvokilpailuissa. Kontrolliryhmänä oli 23 kuntosalilla tavoitteellisesti harjoittelevaa naista. Kaikki naiset osallistuivat kolmena eri ajankohtana laajasti erilaisiin mittauksiin. Kilpailijoilla mittaukset olivat ennen kilpailudieettiä, dieetin jälkeen ja noin neljän kuukauden kuluttua dieetin loppumisesta. Kontrollihenkilöillä olivat vastaavat ajankohdat ilman dieettiä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin tutkittavien ympärysmittoja, ihopoimuja, osaa bioimpedanssin tuloksista, DXA:n androidista rasvaa, liikuntapäiväkirjoja ja aktiivisuuskyselyä. Aineiston analysointi tehtiin Excel 2013 - ja IBM SPSS Statistics 22.0 -ohjelmilla. Tilastollisina analyyseinä käytettiin toistomittausten varianssianalyysiä, t-testiä, Friedmanin ja Mann Whitneyn U -testiä. Tulokset Kilpailijoiden antropometria muuttui erittäin merkitsevästi alku- ja välimittauksen sekä väli- ja loppumittauksen välillä (p<0.001). Kilpailijoiden kehon paino väheni noin 20 viikon pituisen dieetin aikana keskimäärin 64.3 kg:sta 56.5 kg:aan (p<0.001) ja palautui välimittauksen arvosta lukuun 62.6 kg:aan. Bioimpedanssilla mitattu rasvaprosentti väheni 19.7 %:sta 11.6 %:iin (p<0.001) ja nousi palautumisjaksolla 17.8 %:iin. Ihopoimupihdeillä tarkasteltuna rasvaprosentti väheni 25.2 %:sta 18.3 %:iin (p<0.001) ja palautui 26.0 %:iin. Androidisen rasvan määrä muuttui alkutilanteen 921.8 g:sta 260.4 g:aan (p<0.001) ja se palautui lukemaan 801.5 g. Kilpailijoilla oli liikuntaharjoittelua dieetin alussa 8.5 krt/vko ja tunteina tarkasteltuna 8.3 h/vko. Kilpailijat toteuttivat dieetin alussa harjoittelua keskimääräisellä intensiteetillä 7.0 METs, joka oli MET-tunteina 58.6 METh/vko. Kilpailijoiden koko liikuntaharjoittelun useus ja kesto (p≤0.01) lisääntyivät merkitsevästi dieetin alusta kilpailuviikkoa edeltäneelle viikolle, jolloin useus oli 13.7 krt/vko ja kesto 11.5 h/vko. Liikuntaharjoittelun keskimääräinen intensiteetti väheni tilastollisesti merkitsevästi dieetin alusta ja puolivälistä (p<0.001) kilpailuviikkoon, jolloin kilpailijat raportoivat aikaisempaa enemmän poseerausharjoittelua ja venyttelyä. Kilpailijoiden aerobisen ja voimaharjoittelun intensiteetti ja MET-tunnit vähenivät merkitsevästi myös kilpailuviikolla suhteessa aikaisempiin mittausajankohtiin (p<0.01). Palautumisjaksoilla liikuntaharjoittelun intensiteetti nousi merkitsevästi kilpailuviikosta (p≤0.001), mutta aerobisen harjoittelun useus väheni verrattuna kilpailuviikkoa edeltäneeseen viikkoon (p<0.01). Kilpailijoilla ei ollut merkitseviä muutoksia arkiaktiivisuudessa kolmena mittausajankohtana. Kilpailijoiden energiansaanti laski dieetillä (p=0.001) ja se palautui lähtötilannetta kohti palautumisjaksolla. Kilpailijoiden arvioitu energiankulutus nousi hieman dieetin puolivälissä ja laski merkitsevästi palautumisjaksolla suhteessa dieetin puoliväliin (p=0.02). Johtopäätökset Kilpailijoiden antropometriassa tapahtui dieetin seurauksena muutoksia, jotka johtuivat energiankulutusta vähäisemmästä energiansaannista ja dieetillä mahdollisesti lisääntyneestä aerobisen harjoittelun määrästä. Voimaharjoittelun määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kilpailuviikkoa lukuun ottamatta. Palautumisjaksolla kilpailijoiden liikuntaharjoittelun intensiteetti kasvoi kilpailuviikosta, mutta aerobisen harjoittelun määrä oli merkittävästi vähäisempää kuin dieetillä. Kilpailijoiden antropometria palautui pääosin ennalleen noin 20 viikon palautumisjakson aikana, mikä kertoo siitä, ettei fitness-kilpailukunto ole jatkuvaa.fi
dc.description.abstractBackground and purpose Before the fitness competition there is a competition diet of several months, which is aimed to reduce fat mass to achieve aesthetic look. The purpose of this study was to find out whether female competitors’ an-thropometrics and the amount of physical activity undergo changes in the fitness sports’ competition diet and post recovery period. Methods The research material was part of the study implemented by the department of Biology of Physical Activity in the University of Jyväskylä: “The effect of competing on the fitness athlete body composition and physical performance profile and physiological factors in women”. The study was completed by 27 body fitness, bikini fitness and fitness competitors, who participated in the fall 2015 in the national competitions. There were 23 women, who trained goal-oriented in the gym, as a control group. All women participated in various measurements at three different time points. Competitors’ measurements were before the competition diet, after the diet and about four months after the end of the diet. Controls had the corresponding measurement schedules, without a diet. This study focused on circumferences, skinfolds, some results of bioimpedance, the visceral fat measured by DXA and physical activity diaries of the subjects. Analysis of the data was done in Excel 2013 - and IBM SPSS Statistics 22.0 software. As the statistical methods repeated measures analysis of variance, t-test, Friedman- and Mann-Whitney U -test were used. Results Anthropometrics of the competitors changed significantly between the pre- and mid-term measurements and between the mid- and post-term measurement (p<0.001). In about 20 weeks diet the body weight of the competitors reduced from 64.3 kg to 56.5 kg (p<0.001) and afterwards it reverted to 62.6 kg. Fat percentage measured by bioimpedance reduced from 19.7 % to 11.6 % (p<0.001) and it increased in the recovery period to 17.8 %. The fat percentage measured by skinfolds reduced from 25.2 % to 18.3 % (p<0.001) and reverted to 26.0 %. Android fat changed from the pre-value 921.6 g to 260.4 g (p<0.001) and it reverted to 801.5 g. Competitors exercised 8.5 times/week and 8.3 hours/week in the beginning of the diet. The average intensity was 7.0 METs and 58.6 METh/week in the beginning. Competitors’ frequency and duration of the exercise training (p≤0.01) increased significantly from the beginning of the diet to the week before a competition week, when the frequency was 13.7 times/week and the duration 11.5 h/week. The average intensity of the exercise decreased statistically from the beginning and mid-point of the diet (p<0.001) compared with the competition week, when competitors reported more posing training and stretching than before. Also, the intensity and MET-hours of aerobic and strength training reduced significantly in the competition week compared with the previous measurement (p<0.01). In the recovery periods, the intensity of the exercise training significantly increased from the competition week’s value (p≤0.001), but the frequency of aerobic exercise decreased compared with the week before the competition week (p<0.01). There were no statistically significant changes in the amount of everyday activity of the competitors in three measurements. The energy intake of the competitors decreased in the diet (p=0.001) and it reverted toward baseline level in the recovery period. The estimated energy consumption of the competitors increased slightly in the diet and it decreased significantly in the recovery period compared with the diet's value (p=0.02). Conclusion As a result of the diet, there were significant changes in the anthropometrics of the competitors, which were due to the intake of less energy than consumed and possibly increased aerobic training in the diet. There were no significant changes in the amount of strength training except in the competition week. In the recovery period, competitors' amount of exercise training increased from the competition week, but the amount of aerobic training was significantly less than in the diet. Anthropometrics of the competitors returned mainly in 3–4 months, which is reflecting the fact that the fitness competition condition is not long lasting.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherbikini fitness
dc.subject.otherbody fitness
dc.subject.otherkilpailudieetti
dc.titleFitness-kilpailijoiden antropometria ja fyysinen aktiivisuus kilpailudieetillä ja sen jälkeisellä palautumisjaksolla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610254447
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2016-10-25T17:06:34Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysofitness-urheilu
dc.subject.ysoantropometria
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoruokavaliot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record