Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorFlinkman, Anna
dc.date.accessioned2016-10-12T07:14:29Z
dc.date.available2016-10-12T07:14:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575505
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51597
dc.description.abstractFlinkman, Anna. 2016. Perusopetuksesta toiselle asteelle -oppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemuksia nivelvaiheen tiedonsiirrosta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella perusopetuksen ja toisen asteen oppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemuksia perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen tiedonsiirrosta. Tutkimuskysymys on, millaisia merkityksiä tiedonsiirtoon osana perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihetta oppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemusten pohjalta liittyy? Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa on käytetty fenomenologis-hermeneuttista tutkimusmetodia. Tutkimuksen aineistona on yhdeksän oppilaan- ja opinto-ohjaajan haastattelua. Haastattelut ovat teemahaastatteluja ja ne on analysoitu aineistolähtöistä fenomenologista analyysimetodia käyttäen. Analyysin tuloksena perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen tiedonsiirtoon muodostui oppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemana viisi eri merkityskokonaisuutta. Nivelvaiheessa siirrettävät tiedot jakaantuvat perusopetuksen oppilaanohjaajien sekä huoltajien ja oppilaiden itsensä siirtämiin tietoihin. Tiedonsiirtoon liittyvät eettiset merkitykset käsittelevät opetuksen kannalta välttämättömiä tietoja, puhtaalta pöydältä opintojen aloittamista sekä tiedonsiirron toimijoiden välistä luottamusta. Moniammatillista yhteistyötä oppilaan- ja opinto-ohjaajat kuvaavat sisäisen moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Haastateltavien kokemana nivelvaiheen tiedonsiirrolla on merkitystä niin oppilaan, oppilaan vastaanottavan oppilaitoksen, lähettävän oppilaanohjaajan kuin yhteiskunnankin kannalta. Tiedonsiirtoa koskevat kehittämisideat liittyvät tiedonsiirron käytänteisiin, salassapitoon sekä tiedon hyödyntämiseen toisella asteella.Tärkeimmiksi pohdinnan kohteiksi tuloksista nousevat moniammatillisen yhteistyön merkitys nivelvaiheen tiedonsiirrossa sekä nuoren motivoinnin merkitys alkavien syrjäytymiskierteiden ehkäisylle.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernivelvaihe
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen
dc.titlePerusopetuksesta toiselle asteelle : oppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemuksia nivelvaiheen tiedonsiirrosta
dc.title.alternativeOppilaan- ja opinto-ohjaajien kokemuksia nivelvaiheen tiedonsiirrosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610124346
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2016-10-12T07:14:30Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotiedonsiirto
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record