Show simple item record

dc.contributor.advisorAnne Pitkänen-Huhta
dc.contributor.authorKärnä, Anna-Riikka
dc.date.accessioned2016-09-27T04:10:10Z
dc.date.available2016-09-27T04:10:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574700
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51465
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka englantia työssään virallisena kielenä käyttävien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden identiteetti rakentuu englannin kielellä. Työn keskiössä ovat diskurssit ja identiteetti, jonka nähdään rakentuvan diskursiivisesti kielestä ja kaksikielisyydestä puhumisen kautta. Essentiaalisen identiteetin sijaan tutkielmassa sovelletaan käsitystä dynaamisista, päällekkäisistä ja samanaikaisista identiteeteistä. Työn taustan muodostaa toisen kielen ja lingua franca –englannin identiteettitutkimukset. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia diskursseja haastateltavat tuottavat puhuessaan englannin kielestä ja kaksikielisyydestä? 2) Millaisia kielen käyttäjä identiteettejä haastateltaville rakentuu näiden diskurssien käyttöönoton sekä muiden diskursiivisten rakentumistapojen myötä? Tutkimusaineistona on viisi puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavat työskentelevät kansainvälisessä AIESEC-opiskelijajärjestössä ja käyttävät työkielenään englantia. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja haastateltavien vastauksia tutkittiin kriittisen diskurssinanalyysin menetelmin. Tutkielman tulokset osoittavat, että englannin kieli on merkityksellinen osa haastateltavien elämää töissä ja kotona. He tuntevat osaavansa englantia tarpeeksi hyvin työelämän tarpeisiin, mutta kokevat sen ilmaisurikkaudessaan köyhemmäksi kuin suomen kielen. Haastateltavat puhuvatkin englannin kielestä usein välineenä eli lingua francana sen sijaan, että kokisivat sen merkittävänä osana itsensä ilmaisua. Välinediskurssin lisäksi haastateltavat tuottavat normatiivista diskurssia, diskurssia kulttuurista ja kielestä, kielestä ja identiteetistä sekä kaksikielisyydestä. Englanninkielisyys koetaan sekä persoonallisuuten vapauttavasti vaikuttavana voimavarana että epävarmuutena. Haastateltavat rakentavatkin englannin kielellä moniulotteista kuvaa itsestään sekä suomalaisina että maailmankansalaisina. Englannin kieli on kytköksissä myös haastateltavien ammatti-identiteettiin. Huomattavaa on, että aihe oli haastateltaville vaikea, eivätkä kaikki olleet yhtä tietoisia englannin kielen vaikutuksesta omaan identiteettiin. Tulokset viittaavat siihen, että vastaavalle tutkimukselle olisi kysyntää englannin kasvavan aseman myötä. Tutkielma lisää tietoa identiteetin ja lingua franca -englannin suhteesta ja monikielisyydestä Suomessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (120 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheridentity
dc.subject.otherdiscourses
dc.subject.otherEnglish as a lingua franca
dc.subject.otherFinland
dc.titleIdentity and language discourses in elf context : a case study of five Finnish university students working in an international student organization in Finland
dc.title.alternativeCase study of five Finnish university students working in an international student organization in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609274212
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-09-27T04:10:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysolingua francat
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysodiskurssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record