Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntynen, Anne.
dc.contributor.authorKehus, Henna
dc.date.accessioned2016-08-25T13:23:49Z
dc.date.available2016-08-25T13:23:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572609
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51063
dc.description.abstractMaisterintutkielmassa tarkastellaan opettajien käsityksiä lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä opetuksestaan monilukutaidon viitekehyksessä. Tarkoituksena on selvittää, millaisia lukemiskäsityksiä opettajilla on. Tutkielman tutkimuskysymyksiä ovat: 1. Millaisia käsityksiä opettajilla on lukemisesta ja kirjoittamisesta? Tätä kysymystä tarkennetaan yhden alakysymyksen avulla: a. Millaisena opettajien opetus näyttäytyy monilukutaidon valossa? Näiden kysymysten lisäksi yksi tutkimuskysymykseni on myös: 2. Millaisia eroja luokanopettajien ja aineenopettajien käsityksissä on? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii monilukutaito. Monilukutaidon taustalla vaikuttaa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut muutos tekstimaisemassa ja tekstikäytänteissä. Monimediaiset ja teknologiset ympäristöt ovat monilukutaidon kannalta keskeisiä. Monilukutaito näyttäytyy merkittävässä roolissa uusimmassa opetussuunnitelmassa (POPS14). Aineistona tutkimuksessa on sähköisen kyselyn avulla kerätyt opettajien vastaukset. Informantteina tutkimuksessa on 12 luokanopettajaa ja 12 aineenopettajaa. Tutkimuksen analyysitapoina ovat sekä sisällönanalyysi että kielellinen analyysi. Sisällönanalyysin analyysitavoista käytössä on kaksi eri analyysitapaa: teorialähtöinen ja aineistolähtöinen analyysitapa. Tämän lisäksi tutkimuksessa tehdään myös kielellistä analyysia, jossa tarkastelunkohteena ovat ne kielelliset piirteet, jotka aineistosta nousevat keskeisesti esiin. Tutkielman tuloksena opettajien lukemiskäsityksistä ei saa monilukutaidon valossa tarkkarajaista kuvaa. Opettajien käsityksissä erottuu selkeästi monia monilukutaitoon kuuluvia osa-taitoja. Nämä taidot nähdään kuitenkin luku- ja kirjoitustaidosta irrallisina taitoina. Opettajat ymmärtävät myös tieto- ja viestintäteknologian merkityksen, mutta korostavat näkemyksissään myös perinteistä opetusta. Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyen opettajien näkemyksistä heijastuu huoli resurssipulasta laitemäärän ja koulutuksen suhteen. Tutkimuksen analyysin perusteella monilukutaito näyttäytyy opettajille hieman vieraana käsitteenä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlukeminen
dc.subject.otherlukutaito
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherkirjoitustaito
dc.subject.othermedialukutaito
dc.subject.othertekstitaito
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.subject.othermonilukutaito
dc.titleOpettajien käsityksiä lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä omasta opetuksestaan monilukutaidon viitekehyksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608253881
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2016-08-25T13:23:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysokirjoitustaito
dc.subject.ysomedialukutaito
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record